Dự giờ trên mạng - Tập đọc kể chuyện 3 : Các em nhỏ và cụ già


Dự giờ trên mạng - Tập đọc kể chuyện 3 : Các em nhỏ và cụ già - Thưa thầy cô, đây là minh họa tiết dạy Tập đọc kể chuyện Lớp 3 bài : Các em  nhỏ và cụ già - Cô giáo đã đưa ra cách tổ chức các hoạt động dạy học khá là hợp lí. Cách hướng dẫn của cô kể chuyện sáng tạo, Kể theo lời của một nhân vật

 

Dự giờ trên mạng - Tập đọc kể chuyện 3 : Các em nhỏ và cụ già


Dự giờ trên mạng - Tập đọc kể chuyện 3 : Các em nhỏ và cụ già - Thưa thầy cô, đây là minh họa tiết dạy Tập đọc kể chuyện Lớp 3 bài : Các em  nhỏ và cụ già - Cô giáo đã đưa ra cách tổ chức các hoạt động dạy học khá là hợp lí. Cách hướng dẫn của cô kể chuyện sáng tạo, Kể theo lời của một nhân vật

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top