Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 7 Năm học 2019 - 2020

Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 6 Năm học 2019 - 2020Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 7 Năm học 2019 - 2020

Để giúp học sinh lớp 4 đạt 300 điểm trong vòng thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng thi số 7 này thì đòi hỏi các em phải chắc kiến thức về chủ đề ước mơ, cách xác đinh danh từ, động từ hay tính từ trong câu. Phân biệt đâu là từ láy, đâu là từ ghép.

Bài 3: Chọn những đáp án đúng:

 

Câu hỏi 1

Trong các từ sau, từ nào cùng nghĩa với từ "ước mơ" ?

A. ước lượng   B.quả mơ               C. ước mong                D. mơ màng

 Đáp án : B

 

Câu hỏi 2

Trong các từ sau, từ nào khác với các từ còn lại ?

A. cung kính        B. gương kính              C. kính trọng                D.  tôn kính

 Đáp án : B

 

Câu hỏi 3

Từ nào dưới đây khác với từ còn lại?

A. kính trọng          B.kính mến              C. kính cẩn                D. kính cận

 Đáp án : D

 

Câu hỏi 4

Trong truyện "Điều ước của vua Mi-đát", vua Mi-đát là người như thế nào?

A. là người tham lam            B.là người nhân ái              C. là người trung thực                D.  là người dũng cảm

 Đáp án : A

 

Câu hỏi 5

Vào thời nhà Trần, nước ta có tên gọi là gì?

A. Việt Nam          B.Vạn Xuân              C. Đại Việt                D. Văn Lang

 Đáp án : C

 

Câu hỏi 6

Động từ là những từ chỉ:

  1. đặc điểm, tính chất của sự vật          B. hoạt động, trạng thái của sự vật              C. tên gọi của sự vật                D.  màu sắc của sự vật

  Đáp án : B

Câu hỏi 7

Trong các từ sau, từ nào là động từ ?

A. bóng chuyền          B. nhảy nhót              C. bóng bay                D.  trường học

 Đáp án : B

 

Câu hỏi 8

Em hãy giải câu đố:

"Quả gì rắn tựa thép gang

Hễ ai động đến kêu vang khắp trời."

Đố là cái gì ?

A. chiêng               B.chuông              C.  trống                D. đàn

  Đáp án : B

Câu hỏi 9

Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại ?

  1. ước mơ          B.khát vọng              C. mong muốn                D. chán nản

 Đáp án : D

 

Câu hỏi 10

Có bao nhiêu động từ trong câu:

"Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa."

(Chợ Tết- Đoàn Văn Cừ)

A.2 từ            B. 3 từ              C. 4 từ                 D. 5 từ

Đáp án : A

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top