Dự giờ trên mạng - Tập làm văn 4 - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

 

Tập làm văn  4 - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Thưa thầy cô đây là bài giảng của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà   Ở trường Tiểu học Kiền Bái  - Thủy Nguyên  - Hải Phòng. Nếu thầy cô đã dạy lớp 4 , thì thầy cô đều nhận thấy rằng bài dạy này sách giáo khoa  xây dựng ngữ liệu quá khó dẫn đến giáo viên lúng túng trong cách dạy.  Phần nhận xét thông qua bài văn " Cái cối tân " để hình thành cấu tạo 3 phần của bài văn miêu tả đồ vật. tiết dạy

Dự giờ trên mạng - Tập làm văn  4 - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn  4 - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Thưa thầy cô đây là bài giảng của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà   Ở trường Tiểu học Kiền Bái  - Thủy Nguyên  - Hải Phòng. Nếu thầy cô đã dạy lớp 4 , thì thầy cô đều nhận thấy rằng bài dạy này sách giáo khoa  xây dựng ngữ liệu quá khó dẫn đến giáo viên lúng túng trong cách dạy.  Phần nhận xét thông qua bài văn " Cái cối tân " để hình thành cấu tạo 3 phần của bài văn miêu tả đồ vật. Ai dạy , ai bốc thi bài này đúng là đánh vật. Thế nhưng cô giáo này dạy rất thành công -  Quy trình dạy này thầy cô thấy có học tập được những gì không? Có đảm bảo quy trình dạy hình thành kiến thức mới trong tiết đàu tiên về dạy văn miêu tả không? - Cách tổ chức lớp học cô đưa ra trong phần luyện tập có phù hợp không? Các lệnh của cô đưa ra rõ ràng suốt cả  tiết dạy - Mời thầy cô và các bạn dự giờ tiết học này ... Hãy lấy sổ dự giờ ra và ghi lại tiến trình giờ dạy

Đây là phần Luyện tập trong bài Tập làm văn  4 - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

 

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point của bài  văn Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top