Tiết Luyện từ và câu lớp 4 : Dùng câu hỏi vào mục đích khác.

Tiếng Việt 4 - Bài: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc bạn bè, người thân

Đây là một bài dạy khó dạy nhất mà thầy cô đều nói khó thực hiện. Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo  Phạm Tố Uyển

Trường Tiểu học Thành Công A- Ba Đình- Hà Nội

Tiết Luyện từ và câu lớp 4 : Dùng câu hỏi vào mục đích khác.

Trong tiết học này thầy cô không dự hết cả tiết  dạy màg thầy cô chỉ dự cách tổ chức tiết học.

Thầy cô thấy được các giải quyết các bài tập trong sgk.

- cách tổ chức hoạt động nhóm.

- Cách chốt kiến thức và mở rộng kiến thức.

Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo

Trường Tiểu học Thành Công A- Ba Đình- Hà Nội

 

 

Hãy chờ nếu đường truyền nơi thầy cô yếu.

 

 

Hãy tải toàn bộ bài giảng này

 

Thầy cô hãy ủng hộ trang tieuhocvn.info tại --------------------------------------------------> đây

Em xin cảm ơn thầy cô

 

___________________phamkhacl. Giới thiệu _________________

 


 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top