Luyện từ và câu 4: Loại bài Mở rộng vốn từ: Bài: Đoàn kết - Nhân hậu

Luyện từ và câu 4; Loại bài Mở rộng vốn từ: Bài: Đoàn kết  - Nhân hậu

Trong tiết học này thầy cô  sẽ học được cách giúp học sinh huy động vốn từ tìm từ đồng nghĩa  trái nghĩa, Mở rộng từ trong một  trường nghĩa nhất định có trong chủ đề đoàn kết nhân hậu

Ngoài ra các thầy cô học thêm cách sử dụng bảng nhóm  sao cho hiệu quả.

- Các cách giải quyết các bài tập trong sgk loại bài tập này khi học sinh tìm ra từ ngoài chủ đề , hay tìm từ còn có nghĩa mơ hồ nên sử lí ra sao.

- cách tổ chức hoạt động nhóm.

- Cách chốt kiến thức và mở rộng kiến thức.

Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo   Phạm Lệ Hằng

Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba- Hà Nội

Luyện từ và câu 4: Loại bài Mở rộng vốn từ: Bài: Đoàn kết  - Nhân hậu

Trong tiết học này thầy cô  sẽ học được cách giúp học sinh huy động vốn từ tìm từ đồng nghĩa  trái nghĩa, Mở rộng từ trong một  trường nghĩa nhất định có trong chủ đề đoàn kết nhân hậu

Ngoài ra các thầy cô học thêm cách sử dụng bảng nhóm  sao cho hiệu quả.

- Các cách giải quyết các bài tập trong sgk loại bài tập này khi học sinh tìm ra từ ngoài chủ đề , hay tìm từ còn có nghĩa mơ hồ nên sử lí ra sao.

- cách tổ chức hoạt động nhóm.

- Cách chốt kiến thức và mở rộng kiến thức.

Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo   Phạm Lệ Hằng

Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba- Hà Nội

 

Hãy chờ nếu đường truyền nơi thầy cô yếu.

 

 

Hãy tải toàn bộ bài giảng này

 

Thầy cô hãy ủng hộ trang tieuhocvn.info bằng vài cái nhấp chuột tại --------------------------------------------------> đây

Em xin cảm ơn thầy cô

 

___________________phamkhacl. Giới thiệu _________________

 


 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top