Tập đọc 4: Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc 4: Khuất phục tên cướp biển

Trong đoạn phim này mô tả lại tiến trình bước tìm hiểu nội dung bài  tập đọc 4: "Khuất phục tên cướp biển" . Sau khi dự giờ, thầy cô sẽ biết cách tổ chức học sinh tìm hiểu nội dung bài đọc, khai thác các từ ngữ, khai thác nội dung và vẻ đẹp của câu chuyện. Đồng thời thầy cô cũng nhận ra được quan điểm  dạy tập đọc gắn với dạy văn như thế nào?

Tập đọc 4: Khuất phục tên cướp biển

Trong đoạn phim này mô tả lại tiến trình bước tìm hiểu nội dung bài  tập đọc 4: "Khuất phục tên cướp biển" . Sau khi dự giờ, thầy cô sẽ biết cách tổ chức học sinh tìm hiểu nội dung bài đọc, khai thác các từ ngữ, khai thác nội dung và vẻ đẹp của câu chuyện. Đồng thời thầy cô cũng nhận ra được quan điểm  dạy tập đọc gắn với dạy văn như thế nào?

 

 

Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo

Trường Tiểu học Vĩnh Hào - Vụ Bản - Nam Định

Hãy chờ nếu đường truyền nơi thầy cô yếu.

 

 

Hãy tải toàn bộ bài giảng này

 

Thầy cô hãy ủng hộ trang tieuhocvn.info bằng vài cái nhấp chuột tại --------------------------------------------------> đây

Em xin cảm ơn thầy cô

 

___________________phamkhacl. Giới thiệu _________________

 


 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top