Chính tả 4: Kim tự tháp Ai Cập

Chính tả  4: Kim tự tháp Ai Cập

Trong đoạn phim này mô tả lại tiến trình bước  làm bài tập chính tả ( thực hành) thông qua bài tập phân biệt phụ âm đầu x -s của tiêt  chính tả  4: "Kim tự tháp  Ai Cập" . Sau khi dự giờ, thầy cô sẽ biết cách tổ chức học sinh thực hiện bài tập chính tả trong vở như thế nào, Làm thế nào để thực hiện đượcnhieeuf bài tập chính tả trong một thời gian ngắn nhất định?

Chính tả  4: Kim tự tháp Ai Cập

Trong đoạn phim này mô tả lại tiến trình bước  làm bài tập chính tả ( thực hành) thông qua bài tập phân biệt phụ âm đầu x -s của tiêt  chính tả  4: "Kim tự tháp  Ai Cập" . Sau khi dự giờ, thầy cô sẽ biết cách tổ chức học sinh thực hiện bài tập chính tả trong vở như thế nào, Làm thế nào để thực hiện đượcnhieeuf bài tập chính tả trong một thời gian ngắn nhất định?

 

 

Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo

Nguyễn Bảo Khanh

Trường Tiểu học Trung Tự- Đống Đa- Hà Nội

Hãy chờ nếu đường truyền nơi thầy cô yếu.

 

 

Hãy tải toàn bộ bài giảng này

 

Thầy cô hãy ủng hộ trang tieuhocvn.info bằng vài cái nhấp chuột tại --------------------------------------------------> đây

Em xin cảm ơn thầy cô

 

___________________phamkhacl. Giới thiệu _________________

 


 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top