Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến

Luyện từ và câu 4  Tuần 9 trang 93 Động từ Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến

Bài học nhỏ giúp các bạn học sinh lớp 4 làm quen với 1 kiểu câu theo mục đích nói để yêu cầu, đề nghị, cấm  đoán ai đó làm việc gì đó là câu khiến. Vậy thế nào là câu khiến ? Câu khiến dùng để làm gì? Dấu câu nào được dùng  trong câu khiến ? Để trả lời các câu hỏi này, các bạn sẽ xem bài học   Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến nhé

Read more ...

Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến

Luyện từ và câu 4  Tuần 9 trang 93 Động từ Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến 

Video nhỏ giúp các bạn học sinh lớp 4 thực hiện tốt cách đặt câu khiến theo 4 cách khác nhau, bằng cách  thêm các từ vào giữa, vào cuối hay vào trước động từ. Rèn cho học sinh cách nói năng lịch sự, cách yêu cầu, đề nghị, cấm đoán ai đó làm việc gì đó một cách có văn hóa, có tác dụng trong cuộc sống. Hãy xem trọn bài học này Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến .

Read more ...

Luyện từ và câu 4 Tuần 25 trang 73 Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Luyện từ và câu 4  Tuần 9 trang 93 Động từ Luyện từ và câu 4 Tuần 25 trang 68 Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? 

Video nhỏ giúp các bạn học sinh lớp 4 Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc  Hiểu nghĩa một số từ cùng nghĩa với từ dũng cảm. Biết sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn.

Read more ...

Luyện từ và câu 4 Tuần 25 trang 68 Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Luyện từ và câu 4  Tuần 9 trang 93 Động từ Luyện từ và câu 4 Tuần 25 trang 68 Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? 

Để giúp các mẹ có con đang học lớp 4 có  cách học cùng con ở nhà mông Tiếng Việt 4, giúp con biết xác định đúng chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Ý nghĩa của chủ ngữ trong câu. Biết cách lập được câu Ai là gì có trong bài Luyện từ và câu 4  Tuần 25 trang 68 Chủ ngữ trong Câu kể Ai là gì?

Read more ...
Top