Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu 4

Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu 4

Tuần 1. Cấu tạo của tiếng
Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết
Tuần 2. Dấu hai chấm
Tuần 3. Từ đơn và từ phức
Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết


Tuần 4. Từ ghép và từ láy
Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy
Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng
Tuần 5. Danh từ
Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng
Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng
Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Tuần 8. Dấu ngoặc kép
Tuần 9. MRVT: Ước mơ
Tuần 9. Động từ
Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
Tuần 11. Luyện tập về động từ
Tuần 11. Tính từ
Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực
Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)
Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực
Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi
Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
Tuần 16. Câu kể
Tuần 17. Câu kể Ai làm gì?
Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (104 bài)
Slide0
Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai ... Phạm Anh Tuấn
Slide0
tuần 17. bài 17C. Vị ngữ trong câu ... Nguyễn Thị Hoa
Slide0
Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai ... Thị Thu Phương
Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (2 bài)
Slide0
Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I ... Phạm Thị Thơ
Slide0
Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ... Thị Thanh Thúy
Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Tuần 19. MRVT: Tài năng
Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ
Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?
Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp
Tuần 23. Dấu gạch ngang
Tuần 24. Câu kể Ai là gì?
Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm
Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Tuần 27. Câu khiến
Tuần 27. Cách đặt câu khiến
Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II
Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm
Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
Tuần 30. Câu cảm
Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu
Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Tuần 33. MRVT: Lạc quan - Yêu đời
Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời
Tuần 34. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (2 bài)
TV4: Ôn tiết 7 cuối kì 2
Tiết 6: ôn luyện từ và câu

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top