Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3

Luyện từ và câu 4 Tuần 1  Cấu tạo của tiếng Trang 6

1.Introduction - Giới thiệu:  Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3
Mục tiêu cần đạt trong bài học này:
- Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ, phân biệt được từ đơn và từ phức (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được từ đơn, từ phức trong đoạn thơ (BT1, mục III); bước đầu làm quen với từ điển (hoặc sổ tay từ ngữ) để tìm hiểu về từ (BT2, BT3).

Trong bài học này các em cần nắm các kiến thức sau:

Trong video này giúp các em học tốt tiết Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3  - Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ , đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh . Tải miễn phí 

Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3 Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Xem trước bài tình chiếu cho giáo án điện tử này: Preview all slides for this lecture Online4. Nội dung bài  học: 

I. Nhận xét
Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo:
Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến.


Hãy chia các từ trên thành hai loại:
- Từ chỉ gồm một tiếng:
- Từ gồm nhiều tiếng:
Đáp án :
- Từ chỉ gồm một tiếng: Nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là
- Từ gồm nhiều tiếng: giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến

2. Theo em:Tiếng dùng để làm gì?
- Tiếng dùng để cấu tạo nên từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên 1 từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên 1 từ. Đó là từ phức.

Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3

- Từ dùng để làm gì?
- Từ được dùng để: biểu thị sự vật, hoạt động, đặc điểm….(tức là biểu thị ý nghĩa) và dùng để tạo nên câu.
Ví dụ: Mai là học sinh chăm chỉ.

Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3

II. Ghi nhớ
1.Tiếng cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức
2. Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu.
- Ví dụ: Từ đơn: chó, hát, buồn

Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3
- Ví dụ: Từ phức: Xóm làng, chiến đấu, phát thanh viên
Đặt câu: Cô phát thanh viên kể chuyện xóm làng nơi ấy chiến đấu anh dũng với quân thù.

III. Luyện tập
Bài 1 Tiếng Việt 4 trang 28.
Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :
Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /
Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình , đa mang .
LÂM THỊ MỸ DẠ
Đáp án:
Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /
Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /
Rất/ công bằng/, rất/ thông minh/
Vừa/ độ lượng/ lại/ đa tình/ , đa mang/ .

+ Từ đơn : rất , vừa , lại .
+ Từ phức : công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang .

Bài 2 Tiếng Việt 4 trang 28.
Hãy tìm trong từ điển và ghi lại :
- 3 từ đơn
- 3 từ phức
Đáp án:
3 từ đơn : trâu , nắng , chuối, … .
3 từ phức : núi đồi, mênh mông, liên hợp quốc….

Bài 3 Tiếng Việt 4 trang 28.
Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 .
M : ( Đặt câu với từ đoàn kết )
Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta .

Em học được gì?
- Từ có có cấu tạo một tiếng ?
- Từ cấu tạo hai hay nhiều tiếng ?
- Từ dùng để làm gì?
- Làm lại các bài tập .

>>>>Xem thêm 1 bài văn Kể chuyện cổ tích "Cây khế" bằng lời của nhân vật >>> Nhấn vào đây

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fastly download,

>>>Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3 

>>> Luyện từ và câu 4 Trang 27 Từ đơn và từ phức Tuần 3  

 Next Lesson >>> Luyện từ và câu 4 Tiết 4 – Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3

 >>> Danh sách các bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 4 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

 

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top