Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3

Luyện từ và câu 4 Tuần 1  Cấu tạo của tiếng Trang 6

1.Introduction - Giới thiệu:  Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3
Mục tiêu cần đạt trong bài học này:
- Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm Nhân hậu - Đoàn kết (BT2, BT3, BT4);
- Biết cách mở rộng vốn từ có tiếng "hiền", tiếng "ác" (BT1).

Trong bài học này các em cần nắm các kiến thức sau:

Trong video này giúp các em học tốt tiết Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3  - Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ , đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh . Tải miễn phí 

Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3 Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Xem trước bài tình chiếu cho giáo án điện tử này: Preview all slides for this lecture Online4. Nội dung bài  học: 

 

Bài 1 Tiếng Việt 4 trang 33
Tìm các từ:
a) Chứa tiếng hiền.
Mẫu: dịu hiền, hiền lành
b) Chứa tiếng ác.
Mẫu: hung ác, ác nghiệt
Đáp án:

Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3
a) Các từ chứa tiếng hiền:hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền thảo, hiền từ, hiền lành, thảo hiền, dịu hiền, hiền nhân, ....
a) Các từ chứa tiếng ác: ác độc, ác ôn, ác bá, ác quỷ, ác cảm, tàn ác, độc ác, gian ác, ....

Giải nghĩa một số từ
- Hiền dịu:hiền hậu và dịu dàng
- Hiền đức : phúc hậu hay thương người
- Hiền hòa : hiền lành và trung hậu
- Hiền hậu : hiền lành và ôn hòa
- Ác độc: ác , thâm hiểm
- Ác nghiệt: độc ác và cay nghiệt
- Ác ôn: kẻ ác độc , gây nhiều tội ác cho người khác

Bài 2 Tiếng Việt 4 trang 33
Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.
Cột có dấu + các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết.
Cột có dấu – để ghi các từ có nghĩa trái với lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết.
M: nhân từ,…
M: đùm bọc,…
M: độc ác,…
M: chia rẽ,…

Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3

Giải nghĩa một số từ
Lục đục: có sự va chạm, sinh ra bất hoà, xung đột trong nội bộ
Cưu mang: đùm bọc trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn
là tình thương yêu của con người với con người
hiền lành, có lòng thương người


Bài 3 Tiếng Việt 4 trang 33
Chọn các từ: đất, cọp, bụt, chị em gái điền vào chỗ chấm các thành ngữ sau:
a) Hiền như……
b) Lành như ……
c) Dữ như ….
d) Thương nhau như ………Đáp án:

a) Hiền như bụt.
b) Lành như đất.
c) Dữ như cọp.
d) Thương nhau nhưchị em gái.
Đặt câu:
- Cả xóm em, ai cũng khen chị Mai hiền như bụt.
- Không ai chơi được với bác ấy, tính gì mà dữ như cọp vậy.

Bài 4 Tiếng Việt 4 trang 34
Em hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ dưới đây như thế nào ?
a) Môi hở răng lạnh .
b) Máu chảy ruột mềm.
c) Nhường cơm sẻ áo .
d) Lá lành đùm lá rách .

Đáp án:
a) Môi hở răng lạnh :Những người ruột thịt, gần gũi, xóm giềng của nhau phải che chở, đùm bọc nhau. Nếu mình không tốt với người thân của mình thì bản thân mình cũng chịu ảnh hưởng xấu.
b) Máu chảy ruột mềm: Người thân gặp hoạn nạn, mọi người khác đều đau đớn.
c) Nhường cơm sẻ áo: Khuyên con người phải biết giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn hoạn nạn.

d) Lá lành đùm lá rách: Khuyên những người có điều kiện giúp đỡ người khó khăn.


Em học được gì?
- Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với nhân hậu và đoàn kết ?
Một số thành ngữ về lòng thương người, về tinh thần đoàn kết?
Sử dụng đúng các từ đã học trong cuộc sống?
- Làm lại các bài tập .

>>>>Xem thêm 1 bài văn Kể chuyện cổ tích "Cây khế" bằng lời của nhân vật >>> Nhấn vào đây

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fastly download,

>>>Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3 

>>> Luyện từ và câu 4 Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3  

 Next Lesson >>> Luyện từ và câu 4 Tiết 4 – Trang 33 Nhân hậu - Đoàn kết Tuần 3

 >>> Danh sách các bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 4 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

 

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top