Tổng hợp các bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 4

Tổng hợp các bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 4

Tuần 1. Cấu tạo của tiếng
Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết
Tuần 2. Dấu hai chấm
Tuần 3. Từ đơn và từ phức
Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết
Tuần 4. Từ ghép và từ láy
Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy
Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng
Tuần 5. Danh từ
Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng
Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng
Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Tuần 8. Dấu ngoặc kép
Tuần 9. MRVT: Ước mơ
Tuần 9. Động từ
Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
Tuần 11. Luyện tập về động từỹ
Tuần 11. Tính từ
Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực
Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)
Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực
Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi
Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
Tuần 16. Câu kể
Tuần 17. Câu kể Ai làm gì?
Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? - Kiều Thu
Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Tuần 19. MRVT: Tài năng
Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?
Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp
Tuần 23. Dấu gạch ngang
Tuần 24. Câu kể Ai là gì?
Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm
Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Tuần 27. Cách đặt câu khiến
Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II ...
Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm
Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày 
Tuần 30. Câu cảm
Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu
Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân
Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích
Tuần 34. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện
Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top