Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu 4  Tuần 9 trang 93 Động từ Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ? 
Mục tiêu cần đạt:
- Hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì?
- Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn
- Biết đặt câu kể theo mẫu đã học để giới thiệu về người bạn, người thân trong gia đình.2. Video minh họa bài giảng

3. Nội dung bài  học

I. Nhận xét
1. Đọc đoạn văn sau:
Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi.” Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.

2. Trong ba câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?
Trả lời:
- Những câu dùng để giới thiệu:
+ Đây là bạn Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.
+ Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công.

- Câu nêu nhận định về bạn Diệu Chi:
+ Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy.

3. Trong các câu trên, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ?, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con gì) ?

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ?

a) Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ? Đặt câu hỏi cho từ ngữ vừa tìm được
- Ai là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta?
- Ai là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công?
- Ai là một họa sĩ nhỏ đấy ?
b) Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con gì) ? Đặt câu hỏi cho từ ngữ vừa tìm được

- Đây là ai?
- Bạn Diệu Chi là ai?
- Bạn ấy là gì?

c)  Trong các câu trên là câu kể kiểu gì? Vì sao ?
Đáp án:
- Các câu trên là câu kể kiểu Ai là gì ? bởi vì
+ Bộ phận thứ nhất trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ?
+ Bộ phận thứ hai trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con gì) ?
- Xác định bộ phận chủ ngữ , vị ngữ trong các trên:

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ?

Câu kể Ai là gi? gồm mấy bộ phận?
Câu kể Ai là gì? gồm 2 bộ phận đó là Chủ ngữ và Vị ngữ
+ Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì , con gì) ?
+ Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: là gì? Là ai? Là con gì?

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ?

Câu kể Ai là gì ? được dùng để làm gì ?

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ?
- Câu kể Ai là gì? dùng để - Giới thiệu và Nêu nhận định về một người, một vật nào đó.

II. Ghi nhớ
1. Câu kể Ai là gì? Gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Là gì ( là ai, là con gì) ?
2. Câu kể Ai là gì? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó.

III. Luyện tập
Bài tập 1 trang 57 Sách TV4 tập 2.
Tìm câu kể Ai là gì? Trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó:
a) Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa- xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. (1) Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. (2)
Đáp án:
Câu 1 và câu 2 là câu kể Ai là gì?
- Tác dụng câu 1: Câu giới thiệu về thứ máy mới
- Tác dụng câu 2: Câu giới thiệu về thứ máy mới

b) Lịch
Lá là lịch của cây
Cây lại là lịch đất
Trăng lặn rồi trăng mọc
Là lịch của bầu trời

Bà tính nhẩm. Mẹ ơi,
Mười ngón tay là lịch
Con tới lớp, tới trường
Lịch lại là trang sách

Đáp án:
Câu thơ 1, 2,3+4, 6 và câu 8 là câu kể Ai là gì?
Tác dụng:
- Câu thơ 1: Nêu nhận định chỉ mùa
- Câu thơ 2: Nêu nhận định chỉ năm tháng
- Câu thơ 3 và 4: Nêu nhận định ngày đêm
- Câu thơ 6: Nêu nhận định về ngày
- Câu thơ 8: Nêu nhận định năm học

c) Sầu riêng là loại trái qúy của miền Nam. (1) Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.
Mai Văn Tạo

Đáp án:
Câu 1 là câu kể Ai là gì?
- Tác dụng câu 1: Nêu nhận định về giá trị của trái sầu riêng, bao hàm cả ý giới thiệu về loại trái cây đặc biệt của miền Nam.

Bài tập 2 trang 57 Sách TV4 tập 2.
Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em).

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ? Bài làm 1:
 
 Lớp em là lớp 4A1. Lớp có 39 bạn. 20 bạn là nữ. Bạn Hà là lớp trưởng. Lớp phó học tập Hà Thu – cô bạn nhỏ nhắn ngồi
đầu bàn kia. Bạn Quang là lớp phó lao động. Hương là quản ca của lớp đấy. Chúng em rất yêu mến và quý mến nhau. Lớp 4A1 là một tập thể đoàn kết.

 

 

 

 

Bài làm 2:

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ?
Sao sáng là tên gọi của tổ em. Tổ em có 8 bạn. Bạn Hà là tổ trưởng. Bạn trai đeo kính là Quân. Hùng là cây hài của tổ. Các bạn gái còn lạ là Yến, Thùy và Mai. Mỗi bạn có một nét đáng mến riêng. Em và An là hai chân sút của tổ em đấy. Chúng em rất quý mến nhau.

 

 

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì ? Bài làm 3:
Đây là bức ảnh chụp của gia đình em. Bố em là người bệ vệ nhất. Bố cười thật tươi. Cạnh bố là mẹ trong bộ váy hồng nhạt duyên dáng. Đứng trước bố là chị Hà. Chị là học sinh lớp 9. Còn em là người bé nhất nhà. Em yêu gia đình nhỏ này lắm!

 

 

 

4. Free Download this lecture for teaching 4th  Practice  Vietnamese Grammar

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Luyện từ và câu 4 Tuần 23 trang 52 Mở rộng vốn từ: Cái đẹp 

- Download from Mediafire>>>Luyện từ và câu 4 Tuần 23 trang 52 Mở rộng vốn từ: Cái đẹp 

Xem tiếp  Giải Phiếu bài tập Toán 3  Tuần 24| Luyện từ và câu Tuần 24 trang 57 Câu kể Ai là gì? 

>>> Liên hệ với Facebook    hay  twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 4

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top