Tổng hợp các bài giảng Tập làm văn 4 có trên tieuhocvn

Tổng hợp các bài giảng Tập làm văn 4 có trên tieuhocvn

Tổng hợp các bài giảng Tập làm văn 4 có trên tieuhocvn


Tuần 1. Thế nào là kể chuyện?
 • Slide0

Tuần 1. Nhân vật trong truyện
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 2. Kể lại hành động của nhân vật (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 2. Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 3. Viết thư (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 4. Cốt truyện (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 6. Trả bài văn viết thư (1 bài)
 • Slide0

Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 9-11. Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 12. Kết bài trong bài văn kể chuyện (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 13. Trả bài văn kể chuyện (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 13. Ôn tập văn kể chuyện (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 14. Thế nào là miêu tả? (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 15-16. Luyện tập miêu tả đồ vật (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 15. Quan sát đồ vật (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 16-20. Luyện tập giới thiệu địa phương (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 17. Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 17. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 19. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 19. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 20. Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 21. Trả bài văn miêu tả đồ vật (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 21. Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 22. Luyện tập quan sát cây cối (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 22-23. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 23. Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 24. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 24. Tóm tắt tin tức (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 25-29. Luyện tập tóm tắt tin tức (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 25. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 26. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 26. Luyện tập miêu tả cây cối (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 27. Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 27. Trả bài văn miêu tả cây cối (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (1 bài)
 • Thumbnail

Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 30. Luyện tập quan sát con vật (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 30-33-34. Điền vào giấy tờ in sẵn (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 31. Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 31-32. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 32. Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 33. Miêu tả con vật (Kiểm tra viết) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Tuần 34. Trả bài văn miêu tả con vật (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Ngoài chương trình SGK (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top