Bài giảng Toán 4 Học kì 1 từ Tuần 1 đến Tuần 10 | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Bài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 1 đến Tuần 10  | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Tuần 1:

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Tuần 1:

Toán 4 trang 3 Ôn tập các số đến 100 000
Toán 4 trang 4 + trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Toán 4 trang  trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Toán 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ
Toán 4 trang 7 Luyện tập
Các số có sáu chữ số
Luyện tập
Hàng và lớp
So sánh các số có nhiều chữ số
Triệu và lớp triệu
Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
Luyện tập trang 16
Luyện tập trang 17
Dãy số tự nhiên trang 19
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Luyện tập trang 22
Yến, tạ, tấn
Bảng đơn vị đo khối lương
Giây, thế kỉ
Luyện tập trang 26
Tìm số trung bình cộng
Luyện tập trang 28
Biểu đồ
Biểu đồ (tiếp theo)
Luyện tập trang 33
Luyện tập chung trang 35
Luyện tập chung trang 36

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học
Phần 1 : Phép cộng và phép trừ
Phép cộng trang 38
Phép trừ
Luyện tập trang 40
Biểu thức có chứa hai chữ
Tính chất giao hoán của phép cộng
Biểu thức có chứa ba chữ
Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập trang 46
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48
Luyện tập chung trang 48
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55
Luyện tập chung sgk trang 56

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 1 đến Tuần 10  | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 11 đến Tuần 18 | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 2 từ Tuần 19 đến Tuần 27 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 2 từ Tuần 28 đến Tuần 35 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

 Thầy cô và quý Phụ huynh có thể đặt mua tài liệu  này giá ưu đãi tại đây For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This document is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top