Bài giảng Toán 4 Trang 4 + tr 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 4 + tr 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)   Trong bài học  này giúp các em nhớ lại cách thực hiện 4 phép tính với số có 5 chữ số và cách sắp xếp số theo một  sắp thứ tự nhất định. Giải bài toán thực tế đi siêu thị bằng bảng thống kê mua bán

1. Mục tiêu cần đạt:

- Thực hiện được phép cộng ,phép trừ các số có đến 5 chữ số ; nhân ( chia ) số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số .
- Biết so sánh, xếp thứ tự ( đến 4 số ) các số đến 100 000
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3, Bài 4

Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ, đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh Lớp 4. Thầy cô có thể tải miễn phí bài giảng này link ở phía dưới

Bài giảng Toán 4 Trang 4 Ôn tập các số đến 100 000 | 4th Grade Mathematics

 

2. Xem nhanh các slides của bài này: Preview all slides for this lecture Online

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết Bài giảng Toán 4 Trang 4 + tr 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)| 4th Grade Mathematics . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  bài học: 

 

Bài 1 Toán 4 trang 4
Tính nhẩm

a) 7 000 + 2 000 = 9 000 
9 000 – 3 000 = 6 000 
8 000 : 2 = 4 000
3 000 x 2 = 6 000
b) 18 000: 2 = 9 000 
8 000 x 3 = 24 000
11 000 x 3 = 33 000
49 000 : 7 = 7 000

Lưu ý: 

Khi tính nhẩm các số tròn nghìn ta cộng, trừ, nhân, chia chữ số hàng cao nhất( có thể được) rồi thêm 3 chữ số 0 vào bên phải kết quả vừa tìm được.

Bài 2 Toán 4 trang 4
Đặt tính rồi tính

a) 4 637 + 8 245 = 12882 
7 035 – 2 316 = 4719 
325 x 3 = 975 
25 968 : 3 = 8656
b) 5916 + 2358 = 8274
6471 – 518 = 5953
4162 x 4 = 16648
18418 : 4 = 4604 ( dư 2)

 

Bài 3  Toán 4 trang 4

a) 4 327 > 3 742
5 870 < 5 890
65 300 > 9 530
b) 28 676 = 28 676
97 321 < 97 400
100 000 > 99 999

Lưu ý:
+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.
+ Trong cùng một hàng chữ số nào có giá trị lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.

Bài 4 Toán 4 trang 4
a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
65 371 ; 75 631 ; 56 731 ; 67 351
Cách làm:
Các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
56 731 ;65 371;67 351 ;75 631;

b) viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
82 697; 62 978; 92 678; 79 862.
Cách làm:
Các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
92 678; 82 697; 79 862; 62 978;

Bài 5 Toán 4 trang 5
Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số l­ượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đ­ường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1kg

2kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng?
b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?
c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Bài giải
Số tiền mua bát: 2 500 x 5 = 12 500 ( đồng)
Số tiền mua đường : 6 400 x 2 = 12 800( đồng)
Số tiền mua thịt : 35 000 x 2 = 70 000( đồng)
b) Bác Lan mua tất cả hết :
12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng)
c) Bác Lan còn lại số tiền:
100 000 - 95 300 = 4 700 (đồng)

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>> Bài giảng Toán 4 Trang 4 + tr 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)  

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 4 + tr 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)  

Next Lesson >>> Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo) Sgk Toán 4 trang 5

>>> Danh sách các bài giảng Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 10

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top