Bài giảng Toán 4 Luyện tập trang 7

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7  Trong bài học  này giúp các em củng cố cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ. Khắc sâu ý nghĩa của  biểu thức có chứa một chữ. Nhận ra rằng mỗi lần thay chữ bằng số thì ta được một giá trị số tương ứng với biểu thức đó.

1. Mục tiêu cần đạt:

- Tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số .
- Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a
Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 ( 2 câu ), Bài 4 ( chọn 1 trong 3 trường hợp)

Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ, đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh Lớp 4. Thầy cô có thể tải miễn phí bài giảng này link ở phía dưới

Bài giảng Toán 4 trang 7 Luyện tập  Biểu thức có chứa một chữ

 

2. Xem nhanh các slides của bài này: Preview all slides for this lecture Online

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7 | 4th Grade Mathematics . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  bài học: 

 Bài 1 Toán 4 trang 7
Tính giá trị của biểu thức sau :
Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7
- 30; 42; 60 được gọi là gì của biểu thức 6 x a?

Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7
Tính giá trị của biểu thức sau :
Nhận xét: Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được gì của biểu thức đó?

 Bài 2 Toán 4 trang 7

Tính giá trị của biểu thức sau :
a) 35 + 3 x n với n = 7
b) 168 – m x 5 với m = 9
a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56
Cách làm:
b) Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 123
c) 237 + (66 + x) với x = 34
d) 37 x ( 18 : y ) với y = 9
c) Nếu x = 34 thì 237+ (66 + x)= 237 +(66 + 34) = 337
d) Nếu y = 9 thì 37 x ( 18 : y ) = 37 x ( 18 : 9 ) = 74

 Bài 3 Toán 4 trang 7
Viết vào ô trống ( theo mẫu) :
Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7
* Mỗi lần thay chữ c bằng số thì em tính được gì của mỗi biểu thức?
 

Bài 4 Toán 4 trang 7Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7

Một hình vuông có độ dài là a. Gọi chu vi hình vuông là P.
Ta có: P = a x 4
Hãy tính chu vi hình vuông với:
a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

Cách làm:

Chu vi hình vuông là: * a = 3cm P = 3 x 4 = 12cm

* a = 5dm P = 5 x 4 = 20dm
* a = 8m P = 8 x 4 = 32m
Vậy: Muốn tìm chu vi hình vuông, em làm thế nào?
Muốn tìm chu vi hình vuông ta lấy số đo một cạnh nhân với 4.

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7  

>>>Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7

 Next Lesson >>> Các số có 6 chữ số Sgk Toán 4 trang 8. 

 >>> Danh sách các bài giảng Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 10

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top