Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)  Trong bài học  này giúp các em lcủng cố và khắc sâu  3 hàng của lớp triệu, Biết cách phân tích cấu tạo số, đọc, viết  các số đến hàng trăm triệu. Thấy được vị trí các hàng trong hệ thập phân số tự nhiên.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

1. Mục tiêu cần đạt:

- Đọc ,viết được một số có các chữ số đến lớp triệu
- Học sinh được củng cố về hàng và lớp.
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3

Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ, đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh Lớp 4. Thầy cô có thể tải miễn phí bài giảng này link ở phía dưới

Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu

 

2. Xem nhanh các slides của bài này: Preview all slides for this lecture Online

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)| 4th Grade Mathematics . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  bài học: 

Tìm hiểu cách đọc viết Triệu và lớp triệu

Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

Bài giảng Toán 4 Trang 13 + Trang 14 Triệu và lớp triệu

Đọc số: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba.
- Chú ý khi đọc: + Ta tách thành từng lớp.
+ Tại mỗi lớp, dựa vào cách đọc số có ba chữ số để đọc và thêm tên lớp vào đó.
Viết số: 342 157 413
Thi đọc nhanh
123 456 201
389 603 479
78 954 300

Bài 1 Toán 4 trang 15:
Viết và đọc số theo bảng:

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

 

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

 
 

3

2

0

0

0

0

0

0

 32 000 000
 

3

2

5

1

6

0

0

0

 32 5 16 000

 

3

2

5

1

6

4

9

7

 32 516 497

8

3

4

2

9

1

7

1

2

 834 291 712

3

0

0

2

0

9

0

3

7

 300 209 037


Bài 2 Toán 4 trang 15:

Đọc các số sau:

Số

Đọc  số

7 312 836

 Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba sáu.

57 602 511

 Năm mươi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười một.

351 600 307

 Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy.

900 370 200

 Chín trăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn hai trăm.

400 070 192

 Bốn trăm triệu không trăm bảy mươi nghìn một trăm chín mươi hai.


Bài 3 Toán 4 trang 15:

Viết các số sau:

Số

Viết số

a) Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn.

10 250 214 

 b) Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám.

253 564 888 

c) Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm.

400 036 105 

d) Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt.

700 000 231 

Bài 4 Toán 4 trang 15:

Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 – 2004:

 

Tiểu học

Trung học

cơ sở

Trung học

phổ thông

Số trường

     14 316

         9 873

         2 140

Số học sinh

8 350 191

    6 612 099

     2 616 207

Số giáo viên

   362 627

     280 943

        98 714


Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
Trong năm học 2003 – 2004:
a) Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu? =9 873 
b) Số học sinh tiểu học là bao nhiêu? = 8 350 191
c) Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu? = 98 714

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đích khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)  

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)  

 Next Lesson >>> Bài giảng Toán 4 Tiết 12 – Luyện tập Sgk Toán 4 trang 16. 

 >>> Danh sách các bài giảng Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 10

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top