Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập  Trong bài học  này giúp các em củng cố và khắc sâu  3 hàng của lớp triệu, Biết cách phân tích cấu tạo số, đọc, viết  các số đến hàng trăm triệu. Thấy được vị trí các hàng trong hệ thập phân số tự nhiên.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

1. Mục tiêu cần đạt:

- Đọc, viết được một số số đến lớp triệu
- Bước đầu nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 ( a,b,a ), Bài 4 (a , b )

Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ, đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh Lớp 4. Thầy cô có thể tải miễn phí bài giảng này link ở phía dưới

Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập

 

2. Xem nhanh các slides của bài này: Preview all slides for this lecture Online

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập| 4th Grade Mathematics . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  bài học: 

Bài 1 Toán 4 trang 16:
Viết theo mẫu:

Đọc số

Viết  số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Ba trăm mười lăm triệu bảy trăm nghìn tám trăm linh sáu

 315 700 806  3  1  5  7  0  0  8  0  6

Tám trăm năm mươi triệu ba trăm linh bốn nghìn chín trăm

 850 304 900  8  5  0  3  0  4  9  0  0
 Bốn trăm linh ba triệu hai trăm mười nghìn bảy trăm mười lăm

403 210 715

 4  0  3  2  1  0  7  1  5

 

Bài 2 Toán 4 trang 16:
Đọc các số sau:

Số

Đọc  số

32 640 507

 Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm linh bảy.

8 500 658

 Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám.

830 402 960

 Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi.

85 000 120

 Tám mươi lăm triệu không nghìn một trăm hai mươi .

178 320 005 

 Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn không trăm linh năm.

1 000 001

 Một triệu không nghìn không trăm linh một .


Bài 3 Toán 4 trang 16:

Viết các số sau:

Số

Viết số

a) Sáu trăm mười ba triệu.

 613 000 000

 b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn.

 131 405 000

c) Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba.

 512 326 103

d) Tám trăm sáu mươi triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai.

 860 004 702

e)Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi.

 800 004 720


Bài 4 Toán 4 trang 16:

Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:
a) chữ số 5 trong mỗi số 715 638 b) 571 638 c) 836 571
a) Chữ số 5 trong số 715 638 là : 5 000
b) Chữ số 5 trong số 571 638 là : 500 000
c) Chữ số 5 trong số 836 571 là : 500

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đích khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập  

 Next Lesson >>> Bài giảng Toán 4 Tiết 13 – Luyện tập Sgk Toán 4 trang 17

 >>> Danh sách các bài giảng Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 10

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top