Vở bài tập Toán 4 Bài 129 trang 50 Luyện tập chung Bốn phép tính với phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 129 trang 50 Luyện tập chung Bốn phép tính với phân số

 Bài học này này sẽ hướng dẫn các em học sinh Lớp 4 làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4 Bài 129 trang 50 Bài Luyện tập chung. Bài học đã củng cố và rèn cho các em cách thực hiện, kĩ năng thực hiện 4 phép tính phân số. Biết cách chia một phân số cho một số tự nhiên. Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức với phân số


Vở bài tập Toán 4 Bài 129 trang 50 Luyện tập chung Bốn phép tính với phân số

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top