Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 119 Phép trừ phân số Trang 40 Tuần 24

Giải Vở bài tập Toán 4 ,Vo bai tap Toan 4,4th Grade Math

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Vở bài tập  Toán 4  Bài
Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 119 Phép trừ phân số  Trang 40 Tuần 24
Các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4 Bài Phép trừ phân số (tiếp theo ) trong VBT Toán  4 Tập 2 trang  40 Tuần 24 Phép trừ phân số (tiếp theo ) – VBT Toán  4 Tập 2 - trang  40 Tuần 24
- Củng cố, rèn cách  trừ hai phân số khác mẫu số .
- Vận dụng để giải các bài toán liên quan
- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4

Read more ...

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24

Giải Vở bài tập Toán 4 ,Vo bai tap Toan 4,4th Grade Math

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Vở bài tập  Toán 4  Bài
Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24 - Các bạn có biết thực  hiện Phép trừ phân số cùng mẫu số không?  Bài học 118 Trang 39 Tuần 24, các bạn   học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn thực hiện cách trừ hai phân số giống nhau mẫu số nhé ? giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập  – VBT Toán  4 Tập 2 - trang  39 Tuần 24

Read more ...

Tổng hợp các bài giảng Giải Vở bài tập Toán 4 từ Tuần 24 đến Tuần 28

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là Tổng hợp các bài giảng Giải Vở bài tập  Toán 4   từ Tuần 24  đến Tuần 28
Thầy cô nhấn vào link  dưới để có bài giảng cụ thể cho từng bài.

Read more ...
Top