Vở bài tập Toán 4 Bài 130 trang 51 Luyện tập chung Giải toán với phép tính với phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 130 trang 51 Luyện tập chung Giải toán với phép tính với phân số

Qua 4 bài tập có trong bài học Bài học Bài 130 trang 51 trong Vở bài tập Toán 4 này sẽ hướng dẫn các em học sinh Lớp 4 làm tốt các phép tính với phân số. Bài học đã củng cố và rèn cho các em kĩ năng thực hiện giải toán liên quan đến 4 phép tính phân số. Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức với phân số

Read more ...

Vở bài tập Toán 4 Bài 128 trang 49 Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 128 trang 49 Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một phân số, Bài học này này sẽ hướng dẫn các em học sinh Lớp 4 làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4 Bài 128 trang 49. Bài học đã củng cố và rèn cho các em cách thực hiện, kĩ năng chia một số tự nhiên cho một phân số. Giải dạng toán phân số này gấp phân số kia bao nhiêu lần. Nắm được ý nghĩa cải phân số đảo ngược

Read more ...

Vở bài tập Toán 4 Bài 127 trang 48 Luyện tập Phép chia phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 127 trang 48 Luyện tập Phép chia phân số
Bài học này này sẽ hướng dẫn các em học sinh Lớp 4 làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4 Bài 127  trang 487. Bài học đã củng cố và rèn cho các em cách thực hiện, kĩ năng chia phân số. Biết cách tìm độ dài đáy của hình bình hành khi biết diện tích và chiều cao. Củng cố về cách tìm phân số đảo ngược . Nắm được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia phân số

Read more ...

Vở bài tập Toán 4 Bài 126 trang 47 Phép chia phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 126 trang 47 Phép chia phân số
 Video nhỏ này sẽ hướng dẫn các em học sinh Lớp 4 vượt qua 3 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4 Bài 126 trang 47. Bài học đã củng cố và rèn cho các em cách thực hiện, kĩ năng chia phân số. Biết quy tắc và công thức cách chia phân số. Hiểu rõ và cách tìm phân số đảo ngược . Nắm được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia phân số.

Read more ...
Top