Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 119 Phép trừ phân số Trang 40 Tuần 24

Giải Vở bài tập Toán 4 ,Vo bai tap Toan 4,4th Grade Math

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Vở bài tập  Toán 4  Bài
Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 119 Phép trừ phân số  Trang 40 Tuần 24
Các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4 Bài Phép trừ phân số (tiếp theo ) trong VBT Toán  4 Tập 2 trang  40 Tuần 24 Phép trừ phân số (tiếp theo ) – VBT Toán  4 Tập 2 - trang  40 Tuần 24
- Củng cố, rèn cách  trừ hai phân số khác mẫu số .
- Vận dụng để giải các bài toán liên quan
- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4

2. Preview a part of this lecture

Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 119 Phép trừ phân số  Trang 40 Tuần 24Bài 1 . VBT Toán 4 Bài 119  trang  40   Tính:

Bài 2 . VBT Toán 4 Bài 119  trang  40 Tính

Bài 3 . VBT Toán 4 Bài 119  trang  40
Một trại chăn nuôi gia súc có 9/11 tấn thức ăn trại đã sử dụng hết 4/5 tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?
Tóm tắt:
 có 9/11 tấn thức ăn
đã dùng : 4/5 tấn.
Còn:.. tấn thức ăn?
Bài giải
Số thức ăn còn lại trong trại là:
            9/11 - 4/5 = 1/55 ( tấn)            
Đáp số: 1/55 ( tấn)            

Bài 4 . VBT Toán 4 Bài 119  trang  40
Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được 5/12 bể, vòi thứ hai một giờ chảy được 1/3 bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?
Bài giải
Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:
                             5/12 - 1/3 = 1/12 ( bể)
                           Đáp số:1/12 ( bể)

3. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 4 Bài 119


4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 119 Phép trừ phân số Trang 40 Tuần 24

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 119 Phép trừ phân số Trang 40 Tuần 24

- >>>Xem thêm Bài guảng  Toán 4 : Toán 4  Bài 119 Phép trừ phân số  Trang 40 Tuần 24

>>>Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Vở bài tập Toán 4 Bài 115 - Thể tích hình lập phương - trang 36

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5 Tuần 24 + 225+26+27 + 28

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top