Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24

Giải Vở bài tập Toán 4 ,Vo bai tap Toan 4,4th Grade Math

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Vở bài tập  Toán 4  Bài
Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24 - Các bạn có biết thực  hiện Phép trừ phân số cùng mẫu số không?  Bài học 118 Trang 39 Tuần 24, các bạn   học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn thực hiện cách trừ hai phân số giống nhau mẫu số nhé ? giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập  – VBT Toán  4 Tập 2 - trang  39 Tuần 24


Phép trừ phân số – VBT Toán  4 Tập 2 - trang  39 Tuần 24
- Củng cố, rèn cách  trừ hai phân số cùng mẫu số .
- Vận dụng để giải các bài toán liên quan
- Có 4 bài tập. Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4

2. Preview a part of this lecture

Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 118 Phép trừ phân số  Trang 40 Tuần 24Bài 1 . VBT Toán 4 Bài 118  trang  39  Tính:
a) 5/2 - 3/2  = 5-3/2  = 2/2 = 1
 b) 4/5  - 2/5  = 4-2/5 = 2/5
 c) 13/4  - 7/4  = 13-7/4  = 6/4 = 3/2
 d) 27/41  - 15/41  = 27-15/41  = 12/41
- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số em thực hiện như thế nào?
Quy tắc: Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số

 
Bài 2 . VBT Toán 4 Bài 118  trang  39 Rút gọn rồi tính
 a) 1624  - 13 = 23 - 13 = 2-13 = 13
 b) 45  - 1260  = 45  - 15  = 4-15  = 35
Bài 3 . VBT Toán 4 Bài 118  trang  39

Bài 4 . VBT Toán 4 Bài 118  trang  39
Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có 8/23 số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có 11/23 số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.
Tóm tắt:
Ngày 1 : 8/23 số trẻ
Ngày 2 : 11/23 số trẻ
Ngày 2> ngày 1 ... phần?
 
Bài giải
Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:
        Đáp số: 3/23 trẻ em

3. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 4 Bài 118


4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24

- >>>Xem thêm Bài guảng  Toán 4 : Toán 4  Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang  Tuần 24

>>>Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Vở bài tập Toán 4 Bài 115 - Thể tích hình lập phương - trang 36

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5 Tuần 24 + 225+26+27 + 28

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top