Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5

Giải bài tập  Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5

Đây là 25 bài học   giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy có trong nội dung thực học Lớp 4 từ Tuần 1 đến Tuấn 10 của Vở bài tập Toán 4 theo Chuẩn kiển thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Đi kèm theo các  bài học là các bài giảng hướng dẫn fiaỉ từng bài học bằng  video , theo giúp các em học tốt nội dung các bài học với cách giải  tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Loạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con minh tốt hơn. Tieuhocvn xin trân trọng Cảm ơn


Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000
Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)
Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ
Bài 5. Luyện tập
Bài 6. Các số có 6 chữ số
Bài 7. Luyện tập
Bài 8. Hàng và lớp
Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số
Bài 10. Triệu và lớp triệu
Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
Bài 12. Luyện tập
Bài 13. Luyện tập
Bài 14. Dãy số tự nhiên
Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Bài 17. Luyện tập
Bài 18. Yến, tạ, tấn
Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 20. Giây, thế kỉ
Bài 21. Luyện tập
Bài 22. Tìm số trung bình cộng
Bài 23. Luyện tập
Bài 24. Biểu đồ
Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 6 đến Tuần 10

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 11 đến Tuần 15

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 16 đến Tuần 20

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 20 đến Tuần 25

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 66 đến Tuần 30

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 31 đến Tuần 35

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top