Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 6 đến Tuần 10

Giải bài tập  Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 6 đến Tuần 10

Đây là 25 bài học  giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục Từ Tuần 6 đến Tuần 10  - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy theo Chuẩn kiển thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Các bài học  có video kèm theo giúp các em học tốt nọi dung các bài học theo nhận thức của tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Lạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con minh tốt hơn. Cảm ơn


Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)
Bài 26. Luyện tập
Bài 27. Luyện tập chung
Bài 28. Tự kiểm tra

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học
Bài 29. Phép cộng
Bài 30. Phép trừ
Bài 31. Luyện tập
Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ
Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ
Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng
Bài 36. Luyện tập
Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 38. Luyện tập
Bài 39. Luyện tập chung
Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 42. Hai đường thẳng song song
Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song
Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật
Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông
Bài 47. Luyện tập
Bài 48. Luyện tập chung
Bài 49. Nhân một số với một chữ số
Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân
Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,...
Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân
Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Bài 54. Đề - xi - mét vuông
Bài 55. Mét vuông
Bài 56. Nhân một số với một tổng
Bài 57. Nhân một số với một hiệu
Bài 58. Luyện tập
Bài 59. Nhân số có hai chữ số
Bài 60. Luyện tập
Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 62. Nhân với số với ba chữ số
Bài 63. Nhân với số có ba chữ số
Bài 64. Luyện tập
Bài 65. Luyện tập chung
Bài 66. Chia một tổng cho một số
Bài 67. Chia cho số có một chữ số
Bài 68. Luyện tập
Bài 69. Chia một số cho một tích
Bài 70. Chia một tích cho một số
Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0
Bài 72. Chia cho số có hai chữ số
Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Bài 74. Luyện tập
Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Bài 76. Luyện tập
Bài 77. Thương có chữ số 0
Bài 78. Chia cho số có ba chữ số
Bài 79. Luyện tập
Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Bài 81. Luyện tập
Bài 82. Luyện tập chung
Bài 83. Tự kiểm tra

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 6 đến Tuần 10

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 11 đến Tuần 15

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 16 đến Tuần 20

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 20 đến Tuần 25

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 66 đến Tuần 30

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 31 đến Tuần 35

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top