Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 16 đến Tuần 20

Giải bài tập  Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 16  đến Tuần 20

Đây là 25 bài học  giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vỏ bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy theo Chuẩn kiển thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Các bài học  có video kèm theo giúp các em học tốt nọi dung các bài học theo nhận thức của tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Loạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con minh tốt hơn. Cảm ơn


Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân
Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,...
Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân
Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Bài 54. Đề - xi - mét vuông
Bài 55. Mét vuông
Bài 56. Nhân một số với một tổng
Bài 57. Nhân một số với một hiệu
Bài 58. Luyện tập
Bài 59. Nhân số có hai chữ số
Bài 60. Luyện tập
Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 62. Nhân với số với ba chữ số
Bài 63. Nhân với số có ba chữ số
Bài 64. Luyện tập
Bài 65. Luyện tập chung
Bài 66. Chia một tổng cho một số
Bài 67. Chia cho số có một chữ số
Bài 68. Luyện tập
Bài 69. Chia một số cho một tích
Bài 70. Chia một tích cho một số
Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0
Bài 72. Chia cho số có hai chữ số
Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Bài 74. Luyện tập
Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Bài 76. Luyện tập
Bài 77. Thương có chữ số 0
Bài 78. Chia cho số có ba chữ số
Bài 79. Luyện tập
Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Bài 81. Luyện tập
Bài 82. Luyện tập chung
Bài 83. Tự kiểm tra

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành
Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2
Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5
Bài 86: Luyện tập
Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9
Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3
Bài 89: Luyện tập
Bài 90: Luyện tập chung
Bài 91: Ki-lô-mét vuông
Bài 92: Luyện tập
Bài 93: Hình bình hành
Bài 94: Diện tích hình bình hành
Bài 95: Luyện tập

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi
Bài 96: Phân số
Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên
Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)
Bài 99: Luyện tập
Bài 100: Phân số bằng nhau

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top