Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 11 đến Tuần 15

Giải bài tập  Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 11 đến Tuần 15

Đây là 25 bài học  giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục Từ Tuần 11 đến Tuần 15  - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy theo Chuẩn kiến thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Các bài học  có video kèm theo giúp các em học tốt nọi dung các bài học theo nhận thức của tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Loạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con mình tốt hơn. Cảm ơn


Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,...
Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân
Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Bài 54. Đề - xi - mét vuông
Bài 55. Mét vuông
Bài 56. Nhân một số với một tổng
Bài 57. Nhân một số với một hiệu
Bài 58. Luyện tập
Bài 59. Nhân số có hai chữ số
Bài 60. Luyện tập
Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 62. Nhân với số với ba chữ số
Bài 63. Nhân với số có ba chữ số
Bài 64. Luyện tập
Bài 65. Luyện tập chung
Bài 66. Chia một tổng cho một số
Bài 67. Chia cho số có một chữ số
Bài 68. Luyện tập
Bài 69. Chia một số cho một tích
Bài 70. Chia một tích cho một số
Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0
Bài 72. Chia cho số có hai chữ số
Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Bài 74. Luyện tập
Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 6 đến Tuần 10

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 11 đến Tuần 15

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 16 đến Tuần 20

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 20 đến Tuần 25

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 66 đến Tuần 30

Mời thầy cô và các bạn xem thêm: >>>> Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 31 đến Tuần 35

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top