Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 1  trang  3 Tuần 1 . Các em sẽ được củng cố cách đọc , viết số có nhiều chữ số đến 100 000. Ôn về cách tính chu vi của một hình.

- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4  có trong Bài 1 Trang 3 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

 - Củng cố, rèn cách đọc , viết được các số đến 100 000.
- Biết phân tích cấu tạo số.
- Củng cố cách tính chu vi của một hình
- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 1: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài 1 | Preview a part of this lecture

Bài 1 trang 3 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 7000 ; 8000; 9000 ;….. ; ….. ; 12000 ; …..
b) 0 ; 10000 ; 20000 ; ….. ; …..; ….. ; 60000.
c) 33700 ; 33800 ; ….. ; 34000 ; ….. ; ….. ; 34300.
Cách làm:
a) 7000 ; 8000; 9000 ;10000 ; 11000 ; 12000 ; 13000.
b) 0 ; 10000 ; 20000 ; 30000 ; 40000 ; 50000 ; 60000.
c) 33700 ; 33800 ; 33900 ; 34000 ; 34100 ; 34200 ; 34300.

Bài 2 trang 3 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết theo mẫu:

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm nghìn bảy tram ba mươi tư

80201

           
 

4

7

0

3

2

Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai nghìn

           

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

           

Hai mươi nghìn không trăm linh sáu


Đáp án: 

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm nghìn bảy tram ba mươi tư

80201

8

0

2

0

1

Tám mươi nghìn hai trăm linh một

47032

4

7

0

3

2

Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai nghìn

80407

8

0

4

0

7

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

20006

2

0

0

0

6

Hai mươi nghìn không trăm linh sáu


Bài 3 trang 3 VBT Toán 4 Tập 1: Nối (theo mẫu):

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000

Lời giải:
Cách làm:
Ta có 8 000 + 100 + 20 + 3 = 8 123
6000 + 200 + 4 = 6 204
8000 + 800 + 80 + 8 = 8 888
Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000

Bài 4 trang 3 VBT Toán 4 Tập 1:

Tính chu vi hình H có kích thước như bên:
Bài giải: Cách 1

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000
Ta có thể chia hình H thành 2 hình chữ nhật AHEG và HBCD
Độ dài cạnh GE là:
18 – 12 = 6 (cm)
Độ dài cạnh ED là:
18 – 9 = 9 ( cm)
Chu vi của hình H là:
18 + 18 + 12+ 9 + 6 + 9
= 72 (cm)
Đáp số: 72 cm

Bài giải: Cách 2

 

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000 Ta có thể kéo dài AG và kéo dài CD, ta được hình vuông ABCK. (Vì GE = KD và ED = GK)
Chu vi hình vuông ABCK chính là chu vi hình H:
Chu vi của hình H là:
18 x4 = 72 (cm)
Đáp số: 72 cm


4. Free Download
 this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000  

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000 bài tập Toán 4 Bài 2 

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top