Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 5 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 2  trang  4 Tuần 1 . Các em sẽ được củng cố các phép tính với số có nhiều chữ số đến 100 000. Ôn về cách so sánh hai số tụ nhiên. Giải bài toán về chi tiêu gia đình.

- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4  có trong Bài 1 Trang 3 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố, cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến 5 chữ số; nhân ( chia ) số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số .
- Củng cố cách so sánh, xếp thứ tự (đến 4 số ) các số đến 100 000
- Có 5 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4, Bài 5

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 2: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài 2 | Preview a part of this lecture

Bài 1 trang 4 VBT Toán 4 Tập 1: Tính
Giải Vở bài tập Toán 4 bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000Đáp án

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000

Bài 2 trang 4 VBT Toán 4 Tập 1:

Đặt tính rồi tính:
34365 + 28072 79423 - 5286
5327× 3 3328 : 4

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000

Bài 3 trang 4 VBT Toán 4 Tập 1:

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:
25 346 ... 25 643 8320 ... 20 001
75 862 ... 27 865 57 000 ... 56 999
32 019 ... 39 021 95 599 ... 100 000
Lời giải:
25346 < 25643 8320 < 20001
75862 > 27865 57000 > 5699
32019 < 39021 95599 < 100000
Lưu ý:
+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.
+ Trong cùng một hàng chữ số nào có giá trị lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.

Bài 4 trang 4 VBT Toán 4 Tập 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:
A. 85 732 B. 85 723
C. 78 523 D. 38 572
Lời giải:
Đáp án đúng: A. 85 732

Bài 5 trang 4 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

2500 đồng 1 quả

5 quả

2500 × 5 = 12500 (đồng)

50 000 đồng 1 kg

2 kg

50000 × 2 = 100000 (đồng)

Rau cải

8000 đồng 1kg

2 kg

8000 × 2 = 160000 (đồng)

Gạo

9000 đồng 1kg

4 kg

9000 × 4 = 36000 (đồng)


4. Free Download
 this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)  

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000 bài tập Toán 4 Bài 2 

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top