Vở bài tập Toán 4 Bài 4 Trang 6 | Biểu thức có chứa một chữ

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài GGải Vở bài tập Toán 4 Bài 4 Trang 6 | Biểu thức có chứa một chữ
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 3 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 4 trang  6 Tuần 1 . Các em sẽ ôn  luyện về dấu hiệu nhận biết biểu thức có chứa một chữ. Khắc sâu thế nào là biểu thức có chứa một chữ. Học cách trình bày cách lập luận khi tính giá trị của biểu thức khi chứa một chữ. 

- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 4 Trang 6 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố những hiểu biết ban đầu về biểu thức có chứa một chữ .
- Lấy được ví dụ về biểu thức có chứa một chữ.
- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số.
- Có 3 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3.

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 4: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài 4 | Preview a part of this lecture

 Bài 1 trang 6 VBT Toán 4 Tập 1: 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) 
a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + … =.
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ………….
b) Nếu b = 7 thì
Giá trị của biểu thức với b = 7 là …………
c) Nếu m = 6 thì
Giá trị của biểu thức với m = 6 là ……….
d) Nếu n = 5 thì
Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là ……..
Cách làm:
a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75.
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.
b) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 – 7 = 178.
Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là 178.
c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + 6 = 429.
Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429.
d) Nếu n = 5 thì 185 : n =185 : 5 = 37.
Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

Bài 2 trang 6 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 2 trang 6 VBT Toán 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là ……….
b) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là ……….
c) Giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là ………..
d) Giá trị của biểu thức 600 :x với x = 3 là ………..
Cách làm:
a) Nếu a = 20 thì 370 + a = 370 + 20 = 390. 
Vậy giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là 390.

b) Nếu b = 500 thì 860 – b = 860 – 500 = 360. 
Vậy giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là 360.

c) Nếu b = 500 thì 200 + c = 200 + 4 = 204. 
Vậy giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là 204.

d) Nếu x = 3 thì 600 : x = 600 : 300 = 200. 
Vậy giá trị của biểu thức 600 : x với x = 3 là 200.

Bài 3 trang 6 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a) 

a

5

10

20

25 + a

25 + 5 = 30

25 + 10 =35

25 + 20 =45

b) 

c

2

5

10

296 – c

296 – 2 = 294

296 – 5 = 291

296 – 10 = 2864. Free Download
 this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 4 Trang 6 | Biểu thức có chứa một chữ

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 4 Trang 6 | Biểu thức có chứa một chữ 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4  Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông 

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 1 đến Tuần 5 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top