Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 5 trang  7 Tuần 1 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết biểu thức có chứa một chữ. Nhớ lại kiến thức thế nào là biểu thức có chứa một chữ. Học cách trình bày cách lập luận khi tính giá trị của biểu thức khi chứa một chữ.  Bài toán thực tế về đọc bảng thống kê tính được thời gian tàu hỏa Đường sắt Việt Nam chạy từ Hà Nội đến Vinh, Từ Hà Nội đến ga Sài Gòn là bao nhiêu giờ?
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố về cách tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số .
- Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a 
- Giải bài toán thực tế về đọc bảng thống kê, tính thời gian
- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 5: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài 5 | Preview a part of this lecture

Bài 1 trang 7 VBT Toán 4 Tập 1: 
Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu: 5 × a với a = 9
Giá trị của biểu thức 5 × a với a = 9 là 5 × a = 5 × 9 = 45
a) b × 7 với b = 8……………………………
b) 81: c với c = 9…………………………..
cách làm:
a) b × 7 với b = 8
Giá trị của biểu thức b × 7 với b = 8 là b × 7 = 8 × 7 = 56.
b) 81 : c với c = 9
Giá trị của biểu thức 81 :c với c = 9 là 81 : c =81 : 9 = 9.

Ghi nhớ: Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức


Bài 2 trang 7 VBT Toán 4 Tập 1:
Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

10 × a

  10 × 4 = 40

 10 × 7 = 70  10× 9 = 90

a × 17

 4 × 17 = 68  7 × 17 = 119  9 × 17 = 153

a + 181

 4 + 181 = 185  7 + 181 = 188   9 + 181 = 190

 Bài 3 trang 7 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

a × 4cm = 20 cm

5 × 4cm = 20 cm

18 × 4cm = 72cm

131 × 4dm = 524cm

73×4m= 292m

 

Bài 4 trang 7 VBT Toán 4 Tập 1:

Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phát từ gà Hà Nội lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga Sài Gòn(3 giờ 45 phút)

SE7

6 giờ 15 phút

32 giờ 56 phút

Ga Sài Gòn(15 giờ 11 phút)

NA1

21 giờ 30 phút

7 giờ 34 phút

Vinh(5 giờ 4 phút)

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :
a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.
b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.
c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2013.
cách làm:
a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga Sài Gòn ( Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 3 giờ 45 phút
b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 4 phút.
c) Nếu tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013


4. Free Download
 this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông 

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 1 đến Tuần 5 Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top