Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 6 trang  8 Tuần 2 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về cách đọc viết, phân tích cấu tạo số các số có 6 chữ số. Nhớ lại kiến thứcvề hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngìn. Học cách xác định giá trị của một chữ số trong số bất kì có 6 chữ số.  
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 6 Trang 8 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố về cách đọc, viết , phân tích cấu tạo số của số có 6 chữ số.
- Khắc sâu về các hàng và mối quan hệ giữa các hàng của số có 6 chữ số.
- Khắc sâu giá trị của một số khi đứng trong một vị trí trong hàng mang giá trị khác nhau
- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 6: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài 6 | Preview a part of this lecture

Bài 1 trang 8 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuôngViết số : ………………………..
Đọc số : ……………………………………….
Lời giải:

Viết số : 312222
Đọc số : Ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai .
Bài 2 trang 8 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết số thích hơp vào ô trống :

Viết số

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

152734

1

5

2

7

3

4

Một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tư

243703

2

4

3

7

0

3

Hai trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm linh ba

832753

8

3

2

7

5

3

Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi ba


Cách làm:
Viết số Trăm nghìn Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
152734 = Một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tư
243703 = Hai trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm linh ba
832753 =Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi ba

Bài 3 trang 8 VBT Toán 4 Tập 1:

Nối ( theo mẫu)
Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông

Bài 4 trang 8 VBT Toán 4 Tập 1:

Viết tiếp vào chỗ chấm :
a) Số "tám nghìn tám trăm linh hai" viết là…………..
b) Số "hai trăm nghìn bốn trăm mươi bảy"viết là…………..
c) Số "chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám" viết là…………..
d) Số "một trăm nghìn không trăm mười một"…………..
Cách làm:
a) Số "tám nghìn tám trăm linh hai" viết là 8802.
b) Số "hai trăm nghìn bốn trăm mươi bảy" viết là 200 417
c) Số "chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám" viết là 905 308.
d) Số "một trăm nghìn không trăm mười một" 100 011


4. Free Download
 this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top