Vở bài tập Toán 4 Bài 88 trang 6 Dấu hiệu chia hết cho 3

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 88 trang 6 Dấu hiệu chia hết cho 3
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 88  trang 6 Tuần 19 Dấu hiệu chia hết cho 3 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết  số nào thì chia hết cho 3, số nào không chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 9 , dấu hiệu chia hết cho 15.  Nhớ lại kiến thức  về dãy số cách đều có khoảng cách là 3
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Nhận biết  dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 3 .
- Nhận biết  về  Dấu hiệu không  chia hết cho cả 3

- Củng cố về dãy số cách đều 3
- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 88: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài  88 | Preview a part of this lecture
Bài tập 1 trang 6 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong các số 540; 332; 3627; 8144; 10 953 các số chia hết cho 3 là: ……………

Bài giải:
Trong các số 540; 332; 3627; 8144; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540; 3627; 10 953.

Bài tập 2 trang 6 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong các số 54; 610; 7363; 33 354; 2196; 50 601; 431 161 các số không chia hết cho 3 là: ………….

Bài giải:
Trong các số 54; 610; 7363; 33 354; 2196; 50 601; 431 161 các số không chia hết cho 3 là: 610; 7363; 431 191.

Bài tập 3 trang 6 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết chữ số thích hợp vào ô trống của số 45 ..... để được số có ba chữ số và là số:
a) Chia hết cho 2:.............,............,.............

b) Chia hết cho 3:.............,............,.............

c) Chia hết cho 5:.............,............,.............

d) Chia hết cho 9:.............,............,.............

Bài giải:
a) Chia hết cho 2:
b) Chia hết cho 3:
c) Chia hết cho 5:
d) Chia hết cho 9:

Bài tập 4 trang 6 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:
47....; 60....; 3....47; 831........

4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 19 đến Tuần 35 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top