Vở bài tập Toán 4 Bài 97 trang 16 Phân số và phép chia số tự nhiên

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 97 trang 16 Phân số và phép chia số tự nhiên
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 97  trang 16 Tuần 20 bài : Phân số và phép chia số tự nhiên. Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết phân  số .  Nhớ lại kiến thức  về phân số và phép chia số tự nhiên
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4  có trong Bài 97 Trang 16 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

-  Biết được thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiện ( khác  0 ) có thể viết thành một phân số : tử số là số chia , mẫu số là số chia .

- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 97: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài  97 | Preview a part of this lecture

 Bài 1 VBT toán 4 tập 2 trang 16:
Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu):
Mẫu: 4 : 7 =
3 : 8 = …..              5 : 11 = ……                    7 : 10 =…..
1 : 15 =….               14 : 21 = …..
Lời giải:
Vo-bai-tap-toan-4-bai-97-Trang-13-Phan-so-va-phep-chia-so-tu-nhien
Bài 2 VBT toán 4 tập 2 trang 16:
Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu):
Vo-bai-tap-toan-4-bai-97-Trang-13-Phan-so-va-phep-chia-so-tu-nhien
Lời giải:
Vo-bai-tap-toan-4-bai-97-Trang-13-Phan-so-va-phep-chia-so-tu-nhien
Bài 3 VBT toán 4 tập 2 trang 16:
Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):
Mẫu : 8 = 8/1 ;        5 =……;          12 =…..;           1 = …..;          0 = ….
Lời giải:
Vo-bai-tap-toan-4-bai-97-Trang-13-Phan-so-va-phep-chia-so-tu-nhien
Bài 4 VBT toán 4 tập 2 trang 16:
Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?
Lời giải:
Ta có thể làm như sau:
Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là 1/6 cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay = 3/6 cái bánh.
Đáp số: Mỗi người được 3/6 cái bánh.

4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 19 đến Tuần 35 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top