Vở bài tập Toán 4 Bài 98 trang 17 Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 98 trang 17  Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 98  trang 17 Tuần 20 bài : Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp) . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết phân  số .  Nhớ lại kiến thức  về phân số và phép chia số tự nhiên
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4  có trong Bài 98 Trang 17 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Biết được thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số .
- Bước đầu biết so sánh phân số với 1

- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 98: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài  98 | Preview a part of this lecture

Bài 1 VBT toán 4 tập 2 trang 17:
Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?
Bài giải
Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai
Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:
9 : 12 = 3/4 (lít)
Đáp số: Mỗi chai chứa 3/4 lít nước mắm

Bài 2 VBT toán 4 tập 2 trang 17:
May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?
Bài giải:
Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:
6 : 5 = 6/5 (m)
Đáp số: 6/5 m

Bài 3 VBT toán 4 tập 2 trang 17:
Điền dấu (>,=,<)
Vở bài tậpToán 4 | Bài 98 trang 17 Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)
Đáp án:

Vở bài tậpToán 4 | Bài 98 trang 17 Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Bài 4 VBT toán 4 tập 2 trang 17:
Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
Vở bài tậpToán 4 | Bài 98 trang 17 Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)
Đáp án:

Vở bài tậpToán 4 | Bài 98 trang 17 Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 19 đến Tuần 35 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top