Vở bài tập Toán 4 Bài 127 trang 48 Luyện tập Phép chia phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 127 trang 48 Luyện tập Phép chia phân số
Bài học này này sẽ hướng dẫn các em học sinh Lớp 4 làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4 Bài 127  trang 487. Bài học đã củng cố và rèn cho các em cách thực hiện, kĩ năng chia phân số. Biết cách tìm độ dài đáy của hình bình hành khi biết diện tích và chiều cao. Củng cố về cách tìm phân số đảo ngược . Nắm được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia phân số


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top