Giải bài toán tỉ lệ phần trăm tính số cây trong vườn

Giải bài toán tỉ lệ phần trăm tính số cây trong vườn

Thầy ơi chi em bài này đi.

Đề bài : Số cây hồng ít hơn số cây bưởi là 15 cây.tính số cây trong vườn.quýt 40%,hồng10%,bưởi 20%,cam 30%

Read more ...

Toán 5 trang 109 | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Tuần 21 Tiết 105

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang 109 |  Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Tuần 21 Tiết 105
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tr. 109) -   Tiết 105 – trang  109 - Toán 5
- Có biểu tượng về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1

Read more ...

Toán 5 trang 107 | Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - Tuần 21 Tiết 107

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang 107 | Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - Tuần 21 Tiết 107
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương -   Tiết 104 – trang  107- Toán 5
- Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1, Bài 3

Read more ...

Toán 5 trang 100 | Luyện tập chung - Tuần 21 Tiết 98

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang 100 | Luyện tập chung - Tuần 21 Tiết 98
Luyện tập chung -   Tiết 98 – trang 100 - Toán 5
- Biết tính chu vi, diện tích hình tròn
- Áp dụng quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn để giải các  bài tập liên quan
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1, Bài 2, Bài 3

Read more ...
Top