Tập làm văn Lớp 5 Tuần 8 Trang 83 Luyện tập tả cảnh Dựng đoạn mở bài, kết bài

Tập làm văn Lớp 5 Tuần 8 Trang 83 Luyện tập tả cảnh Dựng đoạn mở bài, kết bài Tập làm văn Lớp 5 Tuần 8 Trang 83 Luyện tập tả cảnh Dựng đoạn mở bài, kết bài
#taplamvan5, #tulieutieuhoc, Trong bài học này, các em nhận ra, có hai cách mở bài trong bài văn tả cảnh. Đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Cũng thấy được cách viết đoạn kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng trong bài văn tả cảnh con đường có trong bài tập làm văn 5 Luyện tập tả cảnh trang 80 Tiếng Việt 5


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top