Print

Tập làm văn 5 Luyện tập làm đơn Tuần 11 trang 111

Tap lam van 5  

Tập làm văn 5 Luyện tập làm đơn Tuần 11 trang 111
Mục tiêu cần đạt:
- Viết được lá đơn (kiến nghị) đúng thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, nêu được lí do kiến nghị, thể hiện được đầy đủ nội dung cần thiết .
- Chọn 1 trong 2 đề để viết đơn

Cùng ôn bài cũ
Em hãy nêu những quy định khi viết đơn?
+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.
+ Nơi và ngày tháng năm viết đơn.
+ Tên của đơn.
Nơi nhận đơn.
Giới thiệu bản thân.
Lí do viết đơn.
Chữ kí của người viết đơn.


Đề bài
Chọn một trong các đề sau
Đề 1: Phố có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân phố làm đơn gửi công ti cây xanh hoặc uỷ ban nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn,…) đề nghị cho tỉa cành để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đề 2: Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông chảy qua. Gần đây, có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại. Em hãy giúp bác trưởng thôn (hoặc tổ trưởng dân phố) làm đơn gửi uỷ ban nhân dân hoặc công an địa phương (xã, phường, thị trấn,…) đề nghị ngăn chặn việc làm trên để bảo vệ đàn cá và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

- Yêu cầu bài tập? - Làm đơn
- Người viết đơn? - Em
- Viết đơn gửi đâu?     - Công ti cây xanh
                                - Uỷ ban nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn,…)
- Viết đơn về nội dung?         Đơn kiến nghị
- Đơn mong muốn ?         - Cho tỉa cành để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.


Quy trình của mẫu đơn
1. Phần đầu đơn:
- Quốc hiệu, tiêu ngữ.
- Nơi và ngày viết đơn.
- Tên của đơn.
- Nơi nhận đơn.
2. Phần chính đơn:
- Giới thiệu bản thân.
- Trình bày tình hình thực tế.
- Nêu những tác động xấu đã xẩy ra hoặc có thể xảy ra.
- Kiến nghị cách giải quyết.
3. Phần cuối đơn:
- Lời cảm ơn.
- Chữ ký của người viết đơn.


Mẫu đơn
- Quốc hiệu, tiêu ngữ.
- Nơi và ngày viết đơn.
- Tên của đơn ( chữ IN HOA).
- Kính gửi: - Nơi nhận đơn.
+ Theo đề 1: Gửi uỷ ban nhân dân địa phương hoặc công ti cây xanh.
+ Theo đề 2: Gửi uỷ ban nhân dân địa phương hoặc công an xã.
- Nội dung đơn.
+ Giới thiệu bản thân: Tên tôi là … (trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố của thôn ( phố)…- Địa chỉ cụ thể )
+ Tôi xin trình bày việc sau: ( nêu rõ tình hình thực tế). Đề 1 : cây xanh, đề 2 : đánh cá mìn
+ Nêu những tác động xấu đã xảy ra hoặc có thể xảy ra rõ, gọn, có sức thuyết phục để các cấp thấy rõ tác động nguy hiểm, tìm ngay biện pháp khắc phục.
+ Kiến nghị cách giải quyết.
+ Lời cảm ơn.
- Chữ ký của người viết đơn ở cuối đơn.

Bài làm minh họa đề 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Xuân Long, ngày 12 tháng 11 năm 2019
ĐƠN KIẾN NGHỊ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Tên tôi là Nguyễn Văn Minh.
Hiện đang là: trưởng thôn Khôn Chủ.
Xin được trình bày với Ủy ban một việc như sau: Hiện nay ở Khôn Chủ đoạn đường từ Trường tiểu học đến Phai Sác có rất nhiều cành cây vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống thấp gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan thôn xóm. Đặc biệt mùa mưa bão đã đến sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của dân nếu cành cây bị gãy vào đường dây điện.
Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xã cần cho tỉa cành sớm trước khi mùa mưa bão đến để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người làm đơn
Minh
Nguyễn Văn Minh

Bài làm minh họa đề 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam An, ngày … tháng … năm
ĐƠN KIẾN NGHỊ
Kính gửi: Công an Phường Nam An, thị xã Kiến An
Tôi tên là: Phạm Tiểu Học. Sinh ngày: 22 – 8 – 1965
Là tổ trưởng dân phố Khu đường Lạch Tray, Phường Nam An
Tôi xin trình bày với cơ quan công an một việc như sau: Ngày 17-10-2019 vừa qua, được nhân dân quanh hồ Thanh Niên trình báo. Vào 15 giờ chiều hôm đó, nhiều người dân đã chứng kiến cảnh năm thanh niên dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều, đồng thời gây nguy hiểm cho khách du lịch và người dân sinh sống gần hồ. Vì vậy tôi viết đơn này khẩn cấp đề nghị cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi phạm pháp trên, nhằm bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Xin chân thành cảm ơn.
Người làm đơn
Học
Phạm Tiểu Học.
Dặn dò
Ôn tập:
Cấu tạo một lá đơn
Hoàn chỉnh lại lá đơn theo những yêu cầu đã sửa.
Chuẩn bị bài:
Cấu tạo bài văn tả người.
Tập làm văn
Luyện tập làm đơn

________________________Source:tieuhocvn.info___________________