Toán 5 - Trang 37 Tiết 34 Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Toán 5 - Tiết 122 - Bảng đơn vị đo thời gian - Convert a Time into a Decimal

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
 Toán 5 - Trang 37 Tiết 34  Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Bài giảng How to teach decimals for children Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.
Một số thập phân gồm hai phần:
+ Phần nguyên.
+ Phần thập phân.
+ Chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Read more ...

Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5 Học kì 1

Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5 Học kì 1 - Học tốt Vở bài tập Toán 5 chương trình hiện hành

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là danh sách các  bài học giúp em làm tốt các bài tập trong Vở bài  tập Toán 5 Tập 1. Các em hãy nhấn vào các tên bài dưới đây để vào bài học cụ thể. Nếu thầy cô nào muốn tải giáo án Vở bài tập Toán 5 này hãy nhấn vào đây. Nếu thầy cô nào muốn tải giáo án trình chiếu dạng power point ( .ppt) hãy nhấn vào link facebook và viết lời  comment để contact với tieuhocvn. Tieuhocvn sẽ gửi tất cả các bài cô thầy quan tâm đến các gmail. Xin cảm ơn

Read more ...

Toán 5 Trang 171 Luyện tập Giải Toán về chuyển động đều Tiết 165 Tuần 33

Toán 5 - Tiết 122 - Bảng đơn vị đo thời gian - Convert a Time into a Decimal

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 Trang 171 Luyện  tập Giải Toán về chuyển động đều Tiết 165 Tuần 33 Trong nào học này các em sẽ được học tiết : Toán 5 Trang 171 Luyện  tập Giải Toán về chuyển động đều Tiết 165 Tuần 35
Các em sẽ được :  ôn luyện 3 bài tập để chuẩn bị cho Kiểm tra cuối học Kì 2 Lớp 5 về Giải toán chuyển động đều
- Củng cố về dạng toán chuyển động đều
- Củng cố về dạng toán chuyển động nược chiều cùng xuất phát tại một điểm Thời gian
- Ôn tập cho Kiểm tra Học kì 2
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1,  Bài 2, Bài 3

Read more ...

Toán 5 trang 134 | Luyện tập Cộng Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 125

Toán 5 - Tiết 122 - Bảng đơn vị đo thời gian - Convert a Time into a Decimal

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang 134 | Luyện tập Cộng Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 125 Trong nào học này các em sẽ được học tiết : Luyện tập số đo thời gian  (trang. 134) - Tiết 125  -  Tuần 25 - Toán 5
Các em sẽ được :
- Củng cố cách  Chuyển đổi đơn vị đo thời gian
- Luyện tập cách thực hiện phép cộng, phép trừ hai số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán đơn giản, có nội dung thực tế.
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1, Bài 2, Bài 3

Read more ...
Top