Bài giảng Toán 5 Trang 13 Hỗn số ( tiếp theo) mixed fraction

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 13  Hỗn số ( tiếp theo) mixed fraction

 Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5   củng cố khắc sâu cách đọc viết hỗn số, cấu tạo của hỗn số, phần nguyên và phần phân số của hỗn số, các phép tính với hỗn số. 

Read more ...

Bài giảng Toán 5 trang 12 Hỗn số mixed fraction

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 12  Hỗn số  mixed fraction

 Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5  Bài học này giúp các em nắm được cách đọc viết hỗn số, cấu tạo của hỗn số, phần nguyên và phần phân số của hỗn số. Ý nghĩa của hỗn số trong thực tế dời sống hàng ngày. Cách biểu diễn hỗn số bằng phần nguyên và phần phân số. Lí giải tại sao tử số ở phần phân số bao giờ  cũng bé hơn 1

Read more ...

Bài giảng Toán 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số

 Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số đã học ở lớp 4 ở sách giáo khoa Toán 5 trang 11, vận dụng chúng để nhân hoặc chia hai phân số, Nhân chia số tự nhiên với phân số. Nhân phân số với một số tự nhiên. Vận dụng quy tắc này để giải toán có lời văn.

Read more ...

Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Practice Adding and Subtracting Fractions
rong bài học này các em được ôn tập cách thực hiện phép cộng và phép trừ hai phân số  đã học ở lớp 4 ở sách giáo khoa Toán 5 trang 10, vận dụng chúng để cộng hoặc trừ hai phân số cùng mẫu, hai phân số khác mẫu số, cùng nhau giải dạng toán a - b - c với phân số. Practice Adding and Subtracting Fractions

Read more ...
Top