Toán 5 trang | Kiểm tra cuối chương 3 - Hình học Tuần 25 Tiết 121

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang  | Kiểm tra cuối chương 3 - Hình học  Tuần 25 Tiết 121
Toán 5 Trang 128 Luyện tập  chung về cách tính thể tích nước trong bể  Tiết 120 Tuần 24 . Thông qua 3 bài tập ở trang 128 Toán 5 , các em học sinh Lớp 5 được củng cố cách  tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
Luyện tập  chung , Trang 128, Tiết 120, Tuần 24, Toán 5

2. Preview a part of this lecture

Bài 1 Toán 5 trang 128
Một bể nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.
a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
b) Tính thể tích bể cá đó.
c) Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).
Bài giải:
          Đổi:  1m = 10dm; 50 cm = 5 dm; 60 cm = 6 dm
a) Diện tích xung quanh bể cá là :
     (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (dm2 )  
Diện tích kính dùng làm bể cá là:
180 + (10 x 5) = 230 (dm2 )
b) Thể tích bể cá là :  10 x 5 x 6 = 300 (dm3 )   
c)Ta có       = 75 %
Thể tích nước trong bể đó là:
300 : 100 x 75  = 225 (dm3)
     Đáp số: a) 2300 cm2   b) 30000 cm3   c) 225 dm3


Bài 2 Toán 5 trang 128
Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:
a) Diện tích x quanh của hl phương.
b) Diện tích t phần của hl phương.
c) Thể tích của hình lập phương
Bài giải:
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
              1,5 x 1,5 x 4 = 9(m2 )
b) Diện tích toàn phần của hình lập  phương là:
              1,5 x 1,5 x 6 = 13,5(m2 )
c) Thể tích của hình lập phương là:
              1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375(m3 )
                       Đáp số:   a) 9m2;  b) 13,5m2 ;c) 3,375m3


Bài 3 Toán 5 trang 128

Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N
a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?
b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích hình N?
Bài giải
a)     Diện tích toàn phần hlp N là : a x a x 6
Diện tích toàn phần hlp M là : a x3 x a x 3 x 6
Diện tích tp của hình M gấp diện tích tp của hình N là :
= 9 ( lần)
b)     Thể tích hình lập phương N là : a x a x a
Thể  tích hình lập phương M là : a x3 x a x 3 x a x 3
Thể tích của hình M gấp số lần thể tích hình N là :
= 27 ( lần)

3. Video Hướng dẫn học tiết Toán 5 này

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Luyện tập chung - Trang 128 - Tiết 120 - Tuần 24 - Toán 5

- Download from Mediafire>>>Luyện tập chung - Trang 128 - Tiết 120 - Tuần 24 - Toán 5

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 118:  Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu – trang 41 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì II trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top