Print

Toán 5 trang 132 | Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 124

Bài giảng Toán 5  

Toán 5 - Tiết 122 - Bảng đơn vị đo thời gian - Convert a Time into a Decimal

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang 132 | Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 124 Trong bài học : Trừ số đo thời gian  (trang. 132) - Tiết 124  -  Tuần 25 - Toán 5, các em sẽ học
- Cách thực hiện phép trừ hai số đo thời gian.
- Các em sẽ vận dụng cách trừ số đo thời gian để giải các bài toán đơn giản.
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1, Bài 2,

2. Preview a part of this lecture
Ví dụ 1:
Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian?


Ví dụ 2:
Trên cùng một đoạn đường, Hoà chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hoà bao nhiêu giây?


Khi thực hiện phép trừ các số đo thời gian mà số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ ta cần chuyển đổi 1 đơn vị  ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ
Bài 1 Sách Toán 5 trang 133:

Tính:
a) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây;
b) 54 phút 21 giây - 21 phút 34 giây;
c) 22 giờ 15 phút - 12 giờ 35 phút;
Khi thực hiện phép trừ các số đo thời gian mà số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ ta cần chuyển đổi 1 đơn vị  ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ

Bài 2 Sách Toán 5 trang 133:

Tính:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;
b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;
c) 13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng;

Bài 3 Sách Toán 5 trang 133:
Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

Tóm tắt

Thời gian bắt đầu : 6 giờ 45 phút
Thời gian kết thúc : 8 giờ 30 phút.
Thời gian nghỉ : 15 phút.
Thời gian đi hết AB  ( không kể thời gian nghỉ)= …giờ


Bài giải:
Thời gian người ấy đi từ A đến B kể cả thời gian nghỉ là:
8 giờ 30 phút     -     6 giờ 45 phút   =  1 giờ 45 phút
Thời gian người ấy đi từ A đến B nếu không kể thời gian nghỉ là:
1 giờ 45 phút     -     15 phút  =   1 giờ 30 phút
Đáp số:  1 giờ 30 phút

 
Bài giải: ( cách làm tắt, làm gọn)
Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:
(8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút) - 15 phút = 1 giờ 30 phút
Đáp số: 1 giờ 30 phút .

3. Video Hướng dẫn học tiết Toán 5 này

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp bài giảng này Direct Download free links to Teachers for this Lectutre 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Toán 5 trang 132 | Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 124

- Download from Mediafire>>>Toán 5 trang 132 | Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 124

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 118 | Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 124 – trang 41 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì II trên tieuhocvn

________________________Source:tieuhocvn.info___________________