Toán 5 trang 134 | Luyện tập Cộng Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 125

Toán 5 - Tiết 122 - Bảng đơn vị đo thời gian - Convert a Time into a Decimal

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang 134 | Luyện tập Cộng Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 125 Trong nào học này các em sẽ được học tiết : Luyện tập số đo thời gian  (trang. 134) - Tiết 125  -  Tuần 25 - Toán 5
Các em sẽ được :
- Củng cố cách  Chuyển đổi đơn vị đo thời gian
- Luyện tập cách thực hiện phép cộng, phép trừ hai số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán đơn giản, có nội dung thực tế.
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1, Bài 2, Bài 3

2. Preview a part of this lecture

Bài 2  Toán  trang 134
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = ...giờ                    b) 1,6 giờ = ...phút
3,4 ngày = ...giờ                            2 giờ 15 phút =...phút
4 ngày 12 giờ = ...giờ                    2,5 phút = ...giây
1/2 giờ = ... phút                           4 phút 25 giây = ...giây

Bài giải:

a) 12 ngày = 288 giờ                 
3,4 ngày = 81,6 giờ         
4 ngày 12 giờ = 108 giờ                
1/2 giờ = 30 phút

b) 1,6 giờ = 96 phút                Cách làm : 60 phút x 1,6 = 96 phút,
2 giờ 15 phút = 135 phút                         (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút),
2,5 phút = 150 giây                                  (60 phút x 2,5 = 150 giây),
4 phút 25 giây = 265 giây                        (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây)


Bài 2  Toán  trang 134
Tính:
a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng =15 năm 11 tháng
b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ =10 ngày 12 giờ
c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút


Bài 2  Toán  trang 134
a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;
b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;
c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút;

Bài giải:
a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.
b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.
c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Bài 4  Toán  trang 134
Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?
Bài giải:
Hai sự kiện cách nhau số năm là: 1961 - 1492 = 469 (năm)

3. Video Hướng dẫn học tiết Toán 5 này

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp bài giảng này Direct Download free links to Teachers for this Lectutre

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Toán 5 trang 134 | Luyện tập Cộng Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 125

- Download from Mediafire>>>Toán 5 trang 134 | Luyện tập Cộng Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 125

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 118 | Trừ số đo thời gian Tuần 25 Tiết 124 – trang 41 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì II trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top