Bài giảng Toán 5 trang 3 | Ôn tập khái niệm về phân số

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 3 | Ôn tập khái niệm về phân số

 Đây là Bài giảng Toán 5 - Tiết 1 - Ôn tập về phân số có trên trang https://tieuhocvn.info. Các em phải nhớ cách đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.
- Và các em phải hoàn thành được Bài1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 có trong sách Toán 5.

Xem toàn bộ bài học - Watch this Math Lecture Grade 5 period 1

Nhấn vào Bài giảng Toán 5 trang 3 | Ôn tập khái niệm về phân số

 

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp bài giảng này Direct Download free links to Teachers for this Lectutre

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Bài giảng Toán 5 trang 3 | Ôn tập khái niệm về phân số 

- Download from Mediafire>>>Bài giảng Toán 5 trang 3 | Ôn tập khái niệm về phân số

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 1 Ôn tập khái niệm về phân số - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì I trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top