Bài giảng Toán 5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

Đây là bài giảng toán 5 trang 5 Ôn tập về Tính chất cơ bản của phân số . Thông qua bài học này các em vận dụng tính chất cơ bản phân số để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số. Hai tính chất cơ bản của phân số đó là cúng nhân cả tứ số của phân số với một số tự nhiên khác 0 thì sẽ được một phân số mới bằng phân số ban đầu. Hay có thể chia cả  tử số và mẫu số cho một số tự nhiên thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. 2 tính chất cơ bản của phân số áp dụng vào việc tìm phân số bằng nhau, quy đồng mẫu  số, rút gọn phân số.

Xem toàn bộ bài học - Watch this Math Lecture Grade 5 period 2

Nhấn vào Bài giảng Toán  5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

 

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp bài giảng này Direct Download free links to Teachers for this Lectutre 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Bài giảng Toán 5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số 

- Download from Mediafire>>> Bài giảng Toán 5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số 

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 2  Ôn tập tính chất cơ bản của phân số - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì I trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top