Bài giảng Toán 5 trang 6 + trang 7 | Ôn tập So sánh hai phân số

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5  trang 6 Ôn tập so sánh hai  phân số  How to teach comparing fractions Tiết 3

Đây là bài giảng toán 5 trang 5  giúp học sinh Lớp 5 ôn tập 2 cách so sánh phân số đã học ở lớp 4 ở sách giáo khoa Toán 5 trang 6, vận dụng chúng để so sánh hai phân số cùng mẫu, hai phân số khác mẫu số, hai phân số cùng tử số, biết cách sắp xếp phân số theo trật tự nhất định 

Xem toàn bộ bài học - Watch this Math Lecture Grade 5 period 3

Nhấn vào Bài giảng Toán  5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

 

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp bài giảng này Direct Download free links to Teachers for this Lectutre 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Bài giảng Toán 5 trang 6 + trang 7 | Ôn tập So sánh hai phân số 

- Download from Mediafire>>> Bài giảng Toán 5 trang 6 + trang 7 | Ôn tập So sánh hai phân số 

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 3  Ôn tập So sánh hai phân số - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì I trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top