Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Practice Adding and Subtracting Fractions
rong bài học này các em được ôn tập cách thực hiện phép cộng và phép trừ hai phân số  đã học ở lớp 4 ở sách giáo khoa Toán 5 trang 10, vận dụng chúng để cộng hoặc trừ hai phân số cùng mẫu, hai phân số khác mẫu số, cùng nhau giải dạng toán a - b - c với phân số. Practice Adding and Subtracting Fractions

Xem toàn bộ bài học - Watch this Math Lecture Grade 5 period 7

Nhấn vào Bài  giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp bài giảng này Direct Download free links to Teachers for this Lectutre 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số 

- Download from Mediafire>>> Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 7 Ôn tập : Phép cộng và phép trừ phân số - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì I trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top