Bài giảng Toán 5 Trang 13 Hỗn số ( tiếp theo) mixed fraction

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 13  Hỗn số ( tiếp theo) mixed fraction

 Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5   củng cố khắc sâu cách đọc viết hỗn số, cấu tạo của hỗn số, phần nguyên và phần phân số của hỗn số, các phép tính với hỗn số. 

Xem toàn bộ bài học - Watch this Math Lecture Grade 5 period 10

Mục tiêu cần đạt:
- Biết chuyển một hỗn số thành một phân số .
- Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm các bài tập.
- Bài tập cần làm đạt Chuẩn KTKN : Bài 1(3 hỗn số đầu), Bài 2 (a,c), Bài 3(a,c)

Chuyển hỗn số sau thành phân số Cách 2:
Ta viết gọn là:
Có thể viết hỗn số thành một phân số có:
- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.
- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Cách chuyển hỗn số thành một phân số :
- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.
- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Nhấn vào Bài giảng Toán 5 Trang 13  Hỗn số ( tiếp theo) mixed fraction

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt ( or .pptx) - silde: 22 slides without key.

d. Size: 164k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp bài giảng này Direct Download free links to Teachers for this Lectutre 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Bài giảng Toán 5 trang 12  Hỗn số  mixed fraction 

- Download from Mediafire>>> Bài giảng Toán 5 trang 12  Hỗn số  mixed fraction

- >>>Xem thêm cách làm Vở bài tập Toán 5 : Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì I trên tieuhocvn

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top