Vở bài tập toán 5 Bài 30 | Trang 40 Luyện tập chung cách tính 4 phép tính phân số

Giải vở bài tập toán 5 bài 30Vở bài tập toán 5 Bài 30 | Trang 40 Luyện tập chung cách tính 4 phép tính phân số phức tạp
 Không khó để giải tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập toán 5 trang 40 và trang 41 Tuần 6 Bài 30 Bài Luyện tập chung. Các em củng cố dạng toán sắp xếp các phân số, 4 phép tính phân số, tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó. Bài toán về hiệu tỉ ở tiểu học

Read more ...

Vở bài tập toán 5 Bài 29 Trang 38 Luyện tập dạng toán tính năng suất sản lượng

Vở bài tập  toán 5 Bài 29 | Trang 38 Luyện tập dạng toán tính năng suất sản lượngVở bài tập toán 5 Bài 29 | Trang 38 Luyện tập dạng toán tính năng suất sản lượng
Video này sẽ giúp học sinh lớp 5 giải tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập toán 5 trang 38 và trang 39 Tuần 6 Bài 29 Bài Luyện tập chung. Các em củng cố dạng toán cắt ghép hình, dạng toán tính năng suất sản lượng hay có ở tiểu học

Read more ...

Vở bài tập toán 5 Bài 28 Trang 37 Luyện tập cách tính giá tiền mua gạch

Vở bài tập toán 5 Bài 28 Trang 37 Luyện tập cách tính giá tiền mua gạch
 Giúp em làm tốt 4 bài tập chuyển đổi đơn vị đo diện tích có trong Vở bài tập toán 5 trang 37và trang 38 Tuần 6 Bài 28 Bài Luyện tập. Trong video này cũng giúp các em biết cách tính tiền mua gạch khi em lát nền nhà

Read more ...

Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 2

Mẹo chuyển Hỗn số thành phân số | Vở bài tập toán 5 trang 12 Bài 10 Tuần 2

Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 2

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt  Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 2
Bài học này giúp các em học và làm tốt Vở bài tập toán 5 bài 9 trang 11 . Các em củng cố  về  khái niệm của hỗn số , Cấu tạo của hỗn số, thành phần của hỗn số. Các em biết cách biểu diễn hỗn số trên tia số. Ý nghĩa của hỗn số trong cuộc sống hàng ngày. Các em biết đọc và viết hỗn số sao cho đúng. Bài học này cũng giúp các em làm tốt các bài tập Bài 1, bài 2, bài 3 ,   có trong trang 11 về  hỗn số.

Read more ...
Top