Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số Bài 1

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt  Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số  Bài 1  Tuần 1
Bài học này giúp các em học và làm tốt Vở bài tập toán 5 Nhà xuất bản giáo dục 2018 , Hướng dẫn do giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lớp 5, có thâm niên trong nghề rất tiểu học, cực kì hiểu tâm lí trẻ lớp 5. Các phụ huynh hãy đăng kí kện để giúp các em học tốt toán 5, không tốn tiền học thêm nhưng vẫn chất lượng. Hãy vào https://tieuhocvn.info
.Vo bai tap Toan 5, Trang 14, Bai 121,  Luyen tap chung,  Hon so, giai vo bai tap toan 5

2. Mục tiêu cần đạt của bài học

- Củng cố biểu tượng về phân số :
- Củng cố về cách đọc viết phân số , tử số, mẫu số , ý nghĩa
- Phân số và phép chia số tự nhiên.
- Viết phân số có mẫu số là 1. Phân số có tử số là 0
- Có 4 bài tập: Bài 1, 2,3,4

2. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 1

3. Hướng dẫn giải các bài tập | Preview a part of this lecture

Bài 1 VBT Toán 5 trang 3
Viết vào ô trống (theo mẫu)

Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số  Bài 1  Tuần 1
Bài 2 VBT Toán 5 trang 3
Viết thương dưới dạng phân số (theo mẫu)
3 : 7 =                        25 : 100 = .........
4 : 9 = .............          100 : 33 = ...........
23 : 6 = .................      10 : 31 = ...............

Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số  Bài 1  Tuần 1
Chú ý :
1) Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phépchia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho.

Bài 3 VBT Toán 5 trang 3
Viết số tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu)

19 =              25 = .........; 120 = ............; 300 = ..........

Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số  Bài 1  Tuần 1
Chú ý :
2) Mọi số tự nhiên điều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1 .

Bài 3 VBT Toán 5 trang 3
- Viết số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số  Bài 1  Tuần 1

Chú ý 3:
3) Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số giống nhau và khác 0.
4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số  Bài 1  Tuần 1

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập Toán 5 Trang 3 Ôn tập Khái niệm về phân số  Bài 1  Tuần 1 

>>>Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5   Vở bài tập toán 5 trang 16  Bài 13 Luyện tập chung Tuần 3

- >>>Xem thêm Bài giảng  Vở bài tập Toán 5 : Từ Tuần đến Tuần 5

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5  Tuần 1 + Tuần 2+Tuần 3 +Tuần 4 + Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top